Klooster ruimt plaats voor 39 sociale flats: “Maar gevel en kapel blijft bewaard”

izoo klooster project izzo (1)

Oosterzele, 2017/04 /27 –  Donderdagavond verzamelden de buurtbewoners van het voormalig klooster en kapel in de Polyzaal van het IZOO. Daar werd het project voorgesteld, dat  de verbouwing omvat van de voormalige school tot 26 huurappartementen en 13  koopappartementen, met inbegrip van omgevingswerken. (DDL)
izoo klooster project izzo (5)

Het is intussen dik twee jaar geleden dat het IZOO-klooster werd verkocht aan Arcadis. Een jaar geleden werd al een bouwvergunning goedgekeurd door het gemeentebestuur om de site om te vormen tot een sociale woongelegenheid. De vorige projectontwikkelaar verkocht de gronden uiteindelijk door aan sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek. Nu stelt de Sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek (SHM) het project voor aan de omwonende en zo graag nog dit jaar de bouwvergunning indienen.

Er zal in fase gewerkt worden zullen 2 jaar in beslag nemen men hoop op een bouwvergunning 2017 en start der werken 2018 om tot de opening te voorzien in 2020
De gevel van het klooster en de kapel blijven behouden. Deze staan op de inventaris van Onroerend Erfgoed en maken deel uit van het collectief geheugen van Oosterzele. Voor de kapel denk men om er een horecazaak of winkel in onder te brengen.

De voorgevel van het klooster blijf behouden en wordt geressorteerd, daar achter komen in vierbouwlagen de woon eenheden.

De nieuwbouw werd ontworpen als een aaneengesloten bebouwing in U-vorm. Deze U-vorm vormt een nieuwe gevel als begrenzing van het achterliggende park en cre ëert door diezelfde beweging een rustige ingetogen binnentuin in het gebouw. Een rondgang rond deze binnentuin bedient op elk niveau de verschillende appartementen, omvat de verschillende trappen en geeft toegang tot de liften. Deze knipoog naar de oude kloostergang maakt dat verschillende types van appartementen kunnen worden gerealiseerd. Zo zijn de appartementen achter de kloostergevel hoofdzakelijk gericht op het dorp, de appartementen in de achterbouw zijn volledig gericht op het nieuw aan te leggen park en de appartementen in het midden hebben een veel intiemer karakter doordat ze op de rustige binnentuin zijn gericht.

izoo klooster project izzo (3)

Onder het gebouw en de binnentuin wordt een parkeergarage voorzien met 44 open staanplaatsen. Ook wordt er ruimte voorzien voor berging, technische lokalen. De toegang tot de ondergrondse parking gebeurt via de Voordries.

izoo klooster project izzo (4)

(Danny de Lobelle)