Sint-Lievens-Houtem: Vijf parochiekerken kunnen niet allemaal “kerk” blijven…

2

Sint-Lievens-Houtem, 13/05/2017 –  Wat staat er te gebeuren met de vijf parochiekerken in Sint-Lievens-Houtem, (Bavegem, Vlierzele, Letterhoutem, Sint-Lievens-Houtem en Zonnegem en de wijkkerk in Papegem die evenwel onder het gebied Lede valt)?  Welke kerken blijven nog open voor de erediensten en welke kerken zullen ontwijd worden…? (HDK, foto’s L.A.M.P)

Vele mensen stellen zicht de vraag of hun parochiekerk zal blijven bestaan als kerk?  Als we de geruchtenmolen mogen geloven zouden de kerken die geklasseerd zijn meer kans maken om open te blijven…? We gingen navraag doen en vernemen dat er een “kerkenplan” wordt opgemaakt op basis van een  “parochieplan”.

5

Parochiekerk van Sint-Lievens-Houtem

Dit plan wordt dan aan de bisschop van Gent voor gelegd.  Als de bisschop het plan goedkeurt, is het verder aan de gemeente om dit ook goed te  keuren (voor 30 september 2017). Het kerkenbeleidsplan is een gevolg van de schaalvergroting, en is een opdracht van de Vlaamse Overheid.

4

Parochiekerk van Zonnegem

Vanuit de lokale kerkelijke overheid en het dekenaat zou er het idee bestaan, om een “centrumkerk” open te houden (de kerkbezoeken en kerkelijke diensten zijn immers sterk gedaald in alle parochies). Dat zou dan tussen de “regels gelezen” betekenen dat de parochiekerk van Sint-Lievens-Houtem het meeste kans maakt om de functie “centrumkerk” in te vullen.

3

Parochiekerk van Letterhoutem

Vanuit de gemeentelijke overheid gaan de geruchten dat de parochiekerken van Zonnegem en Letterhoutem eventueel in aanmerking zouden komen om te sluiten (als kerk), de andere twee kerken Vlierzele en Bavegem zouden nog voor een “bepaalde periode” kunnen open blijven… maar op termijn zou hierover ook een evaluatie worden gemaakt.

1

Parochiekerk van Bavegem

Op korte termijn zou er evenwel niets wijzigen en dat betekent dat er ook niets aan de huidige situatie zou (?) veranderen tot 2025. (HDK, foto’s L.A.M.P)

2

Parochiekerk van Vlierzele