Voorzitter Eendracht Elene Grotenberge: “Blijkbaar is een verdriedubbeling van ons ledenbestand niet uitzonderlijk”

15940612_1094813237307249_4348062785931672576_n

Zottegem, 13/05/2017 – “Een jammere zaak voor de club maar we passen gewoon ons reglement toe”, lichtte schepen van Financi ën Leen Goossens deze week de collegebeslissing toe om Eendracht Elene Grotenberge geen tweede renteloze lening toe te kennen om de kosten voor een tweede kunstgrasveld te helpen dragen. Koen Mons, de voorzitter van de sterk groeiende club, geeft aan dat hij de njet had verwacht maar reageert desondanks teleurgesteld: “Blijkbaar  is een verdriedubbeling van ons ledenbestand niet uitzonderlijk.” (PDV)

Toelichting stadsbestuur: “Ten vroegste 10 jaar na toekenning, nieuwe lening mogelijk”

De club wilde opnieuw 150.000€ bij de stad ontlenen om zo de aanleg van een tweede kunstgrasveld op hun terreinen te Grotenberge te kunnen financieren. Reeds in 2015 kende de stad een renteloze lening aan de fusieploeg toe, eveneens om de aanleg van een kunstgrasveld te helpen realiseren.

“Om jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen bij grote infrastructuurwerken kunnen zij bij de stad een renteloze lening bekomen.”, licht schepen Goossens het systeem van de renteloze leningen. “De voorwaarden werden vastgelegd in een algemeen reglement dat door de Gemeenteraad werd goedgekeurd. Als een vereniging aan alle vastgelegde voorwaarden voldoet en een realistisch terugbetalingsplan kan voorleggen, kan de stad een renteloze lening tot 150.000€ toekennen.”

“Artikel 4 van het reglement bepaalt dat er ten vroegste 10 jaar na de toekenning van een lening een nieuwe aanvraag ingediend kan worden, op voorwaarde dat de aanvrager alle vroegere verplichtingen is nagekomen. In uitzonderlijke gevallen kan de hierop een afwijking toegestaan worden. Vermits er slechts 18 maanden liggen tussen de toekenningsdatum van de eerste lening en de datum van de tweede aanvraag en er geen uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking verantwoorden, werd het dossier negatief beoordeeld.”

Reactie voorzitter Koen Mons: “Lenen bij andere partijen uiterst moeilijk”

De beslissing van het stadsbestuur staat de sportieve ontwikkeling van de club trouwens niet in de weg, want ondertussen raakte bekend  dat EEG gewoon verder gaat met haar plannen voor het tweede kunstgrasveld, met private financi ële hulp.

“We hadden de niet-toekenning verwacht”, reageert voorzitter Koen Mons. “Blijkbaar is een  verdriedubbeling van ons  ledenbestand niet echt uitzonderlijk. Nochtans heeft de stad een hypotheek in eerste lijn op onze volledige accommodatie waardoor lenen bij andere partijen uiteraard uiterst moeilijk is ondanks het feit dat we een zeer gezonde balans kunnen voorleggen.”

“Ten andere, een renteloze lening kost de stad nauwelijks centen, alles wordt tot op de laatste euro terugbetaald en met de garantie dat dit voor de volle 100% besteed wordt aan de uitbouw van onze accommodatie en niet aan de verloning van spelers of sportieve omkadering. Een win-winsituatie voor beide partijen. Een  investering met een laag risico maar met een zeer hoge maatschappelijke ROI (return on invest, nvdr).”

Sociale rol

“Het feit dat we ons project toch kunnen laten doorgaan hebben we te danken aan heel wat mensen die wel 100% vertrouwen hebben in onze bedoelingen en onze club zeer genegen zijn. Vergeet ook niet dat wij als sportclub toch ook wel een niet onaanzienlijke sociale rol vervullen. Niet alleen bieden wij sport aan aan heel wat jeugdspelers (+/- 100 activiteiten/jaar/speler), ook werken we samen met onder andere Bijeva, het MIA-project (met gunsttarieven, nvdr) en Ride2live om kansarme jongeren ook de kans te geven hun favoriete sport uit te oefenen. En geloof me vrij, dit is geen loos statement.”

“Ook trachten we via stages het tekort aan vakantieopvang – de sportkampen van stad Zottegem zitten steevast overbezet – wat te lenigen. Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers zijn we erin geslaagd een gezonde financi ële voetbalclub uit te bouwen met een voornamelijk familiaal karakter, bewijs daarvan ons slotfeest van afgelopen weekend dat weeral een overdonderend succes was. Wij brengen heel wat mensen samen en trachten ons steentje bij te dragen in het verenigingsleven, nog steeds de beste remedie tegen de verzuring van de hedendaagse maatschappij.” (PDV)