Oosterzele helpt bij aangifte belastingen

oosterzele

 

Oosterzele, 15/05/2017 – De gemeente Oosterzele organiseert met medewerking van   FOD Financi ën een zitdag voor het invullen van de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016). (Reporter 17)

De zitdag vindt plaats op donderdag 18 mei van 15 u tot 19 u in bib Scheldewindeke, Stationsstraat 13. De gemeente roept op om de nodige documenten en attesten mee te brengen voor de medewerkers van de Federale Overheidsdienst (FOD).

Mee te brengen: de papieren aangifte (indien ontvangen), het aanslagbiljet van het aanslagjaar 2016, alle fiches lonen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen in geval van ziekte, invaliditeit, vakantiegeld,…de attesten al dan niet hypothecaire leningen, pensioensparen, levensverzekeringen,…attest dienstencheques, attesten kinderopvang, bewijsstukken betaalde onderhoudsuitkeringen, de bewijsstukken (factuur, attest en bewijs van betaling) met betrekking energiebesparende uitgaven, enkel nog dakisolatie mogelijk.

Tot uiterlijk 29 juni 2017 kan je ook elke werkdag van de maand mei van 9 u tot 12 u en elke werkdag van juni van 9 u tot 15 u terecht voor het invullen van de aangifte in de kantoren van Particulieren Beheer Dendermonde Team 7, Heilig Hartplein 35 in Zottegem.

Reporter 17