Open brief aan de wandelfederaties, bis

unnamed-11

Algemeen, 23/05/2017 – Enkele weken geleden schreef een van onze lezers aan open brief gericht aan de Vlaamse wandelfederaties. De brief lokte heel wat reacties uit en die hebben de schrijver van de open brief ertoe aangezet opnieuw in zijn pen te kruipen om te antwoorden op de reacties. (PDV)

De schrijver van de “open brief” wil hierbij antwoorden op een aantal reacties :

1)   De schrijver heeft nergens in de “open brief “ geschreven, dat   het werk van vrijwilligers en hun organisatie  niet gerespecteerd wordt.

2)   Dat kleinere wandelclubs niet steeds voldoende   vrijwilligers vinden en beperkt zijn in hun praktische en organisatorische mogelijkheden is zonder twijfel een aanvaardbaar gegeven.

3)   Dat kleinere wandelclubs te weinig steun krijgen tegenover de grote clubs, zal ook wel juist zijn.

4)   Muggenzifterij van de briefschrijver …?

Vrijwilligers en hun organisaties dienen zich ook te houden aan de veiligheidsvoorschriften, dienen ook de voedselveiligheidsvoorschriften na te leven en dienen ook de  hygi ënische voorschriften op te volgen.

Concreet betekent dit :

Geen nooduitgangen blokkeren door tafels en stoelen ect..

Geen belegde broodjes uren in een toren van een plastiekdoos opbergen in een servet, bij een binnentemperatuur van boven de 20 graden (reeds na een uur kan reeds contaminatie — besmetting- ontstaan). Broodjes moeten gekoeld worden bewaard (dat is geen muggenzifterij…).

Geen toiletten ter beschikking stellen, die vies en vuil zijn en die bovendien nog lekken (is de verantwoordelijkheid van de eigenaar, en de wandelclubs moeten dergelijke mankementen niet aanvaarden).

Als vrijwilligersorganisatie kan het bovendien geen probleem zijn om voldoende papieren handdoekjes ter beschikking te leggen, evenmin mag het een probleem zijn om extra zeep te voorzien, en kan het geen extra belasting zijn om de toiletten regelmatig, eens  schoon te maken of te desinfecteren…

Een voorbeeld van een recent voorval: 400 deelnemers waren ingeschreven, en er waren vier toiletten (toiletpotten) zowel voor mannen als voor vrouwen. Vlug even tellen, dat beketent dus 100 bezoekers per toilet… Zal u bij u thuis wachten tot de honderdste bezoeker voor uw toilet te desinfecteren en de omgeving rond uw toilet schoon te maken…?

Muggenzifterij zei iemand…

Een schoolvoorbeeld zijn de stopplaatsen in Duitsland langs de autostrade, daar betaalt de bezoeker 0,75 euro (wordt gecompenseerd nadien door de aankoop van een drankje), maar daar is een volledig automatisch  desinfectie systeem van de WC-bril  voorhanden, dat na iedere bezoeker in werking treedt… Sommige toiletten bij sommige wandelclubs zijn daarentegen soms een echte varkensstal.

Ook vrijwilligers en hun organisaties kunnen zonder noemenswaardige extra kosten zorgen voor een betere hygi ëne, voor meer voedselveiligheid, en voor de naleving   van de wettelijke voorschriften inzake   brand-en algemene veiligheid en evacuatie.

Daar gaat het om, namelijk meer hygi ëne, meer voedselveiligheid en het navolgen van de wettelijke bepalingen in zake veiligheid.

Dat komt aan iedere wandelaar ten goede en het verhoogt het “kwaliteitsniveau” !

 

Auteur (wenst anoniem te blijven) is gekend op de redactie.