Gratis hartritmecontrole in het Zottegemse AZ Sint-Elisabeth en nog andere Koekelarings (2017 – 21)

koekelarings1111

Zottegem, 24/05/2017 — Ter gelegenheid van de ‘Week van het Hartritme’ kan men volgende week in het Zottegemse Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth terecht om er een gratis onderzoek van het hartritme te laten uitvoeren. Meer hierover en ook nog andere nieuwtjes en weetjes kunt u lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.

Van 29 mei tot 2 juni vindt nationaal opnieuw de jaarlijkse ‘Week van het Hartritme’ plaats en ook het Zottegemse AZ Sint-Elisabeth neemt deel aan dit sensibiliseringsinitiatief dat in het teken staat van onder meer een tijdige diagnose van voorkamerfibrillatie, de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij voorkamerfibrillatie (VKF) slaat het hart op hol. Iedereen kan VKF ontwikkelen en die kans om VKF te krijgen, is vanaf de leeftijd van 40 jaar 1 op 4. Zonder de juiste behandeling geeft dit tot vijf keer meer kans op een beroerte of herseninfarct. VKF geeft vaak aanleiding tot kortademigheid en duizeligheid. Bij 1 op 3 mensen gaan er met VKF echter geen klachten gepaard en wordt ze bijgevolg soms te laat ontdekt. Risicofactoren die het optreden van VKF kunnen bespoedigen, zijn een verhoogde bloeddruk en diabetes maar ook intensieve beoefening van een duursport vergroot de kans op het ontwikkelen van VKF.

Ter gelegenheid van de ‘Week van het Hartritme’ kan men in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem een gratis controle van het hartritme laten uitvoeren, door middel van een ‘hartfilmpje’ of elektrocardiogram met een hartmonitor. Hierbij wordt de elektrische activiteit van het hart pijnloos opgemeten gedurende een 30-tal seconden. Als uit deze test zou blijken dat u lijdt aan VKF, krijgt u een brief mee voor uw huisarts om samen met hem de verdere nodige behandeling te bespreken.

Voor dit korte onderzoek van het hartritme kan men zich op donderdag 1 en vrijdag 2 juni, telkens van 14 tot 17 uur, aanmelden in het ziekenhuisrestaurant op de benedenverdieping (te bereiken vanuit de hoofdinkomhal van het ziekenhuis).

 

– Zwembad open / gesloten: Wegens dan de feestdag van O.-L.-Heer Hemelvaart zal het stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers op donderdag 25 mei de hele dag gesloten zijn. ’s Anderendaags — voor velen een vrije brugdag — gelden er speciale openingsuren. Die vrijdag 26 mei zal men al vanaf 14 uur in het zwembad terecht kunnen; ’s avonds blijft het normale sluitingsuur (21u30) van toepassing.

 

– Stadsdiensten open: De verschillende stadsdiensten zijn op vrijdag 26 mei operationeel en voor het publiek toegankelijk zoals normaal, sommige weliswaar met een beperktere bemanning (dus geen collectieve vrije brugdag voor alle stadspersoneel). Ook ’s anderendaags zullen voor de dienst burgerzaken in het Administratief Centrum Sanitary de gewone zaterdagse openingsuren van toepassing zijn. De deuren van de Stedelijke Academies voor Beeldende Kunst en voor Muziek, Woord en Dans zullen daarentegen aansluitend bij O.-L.-Heer Hemelvaart(donder)dag ook op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei gesloten blijven (facultatieve verlofdagen).

 

– Eerstecommunie- en vormselvieringen: Zoals dit in de voorbije weekends al in verschillende parochies het geval is geweest, vinden er ook op O.-L.-Heer Hemelvaart(donder)dag 25 mei nog drie vormsel- en eerstecommunievieringen plaats. Zowel in Sint-Maria-Oudenhove als in Velzeke is er om 10 uur in de plaatselijke parochiekerk eerstecommunieviering. In de dekenale kerk aan de Markt begint om 11 uur de gezamenlijke vormselviering voor de parochies Zottegem-centrum, Erwetegem en Godveerdegem. Volgende week zaterdag 3 juni, daags vóór Pinksteren, wordt de hele reeks afgesloten met dan nog om 15 uur de eerstecommunieviering in Bevegem.

 

– Tweedaags eetfestijn bij brandweer: Tijdens het pinksterweekend dekken de spuitgasten van de Brandweerpost Zottegem in de zaal Bevegemse Vijvers de tafels voor een tweedaags eetfestijn, op zaterdag 3 juni van 18u30 tot 21u30 en op zondag 4 juni van 11u30 tot 15 uur. Het menu laat kiezen tussen een vispannetje of steak (natuur, champignonsaus, pepersaus), telkens met gebak als dessert. Kinderen kunnen smullen van gehaktballetjes in tomatensaus. Kaarten kosten 15 euro (voor kinderen jonger dan 12 jaar 7 euro) en zijn te verkrijgen bij alle brandweermannen.

 

– Nieuwe openingsuren bij politie: Er wordt aan herinnerd dat er sinds 1 mei ll. in het commissariaat van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem nieuwe openingsuren gelden. Voortaan kan men in het kantoor van de lokale politie aan de Meengracht in Leeuwergem op maandagen, dinsdagen, woensdagen, donderdagen en vrijdagen nog terecht van 9 tot 21 uur. Op zaterdagen is het politiehuis open van 9 tot 17 uur; ’s zondags is er geen onthaal. Ook tijdens voormelde openingsuren is het mogelijk dat het commissariaat toch onvoorzien en tijdelijk gesloten is (wegens een oproep voor een dringende interventie). In dit geval kan gebruik gemaakt worden van de parlofoon om in contact te komen met de dispatching.

 

– Speciale verkeersregelingen in Velzeke: Omwille van het Dunkfestival op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 mei aan het jeugdheem De Populier in de Letterkouter in Velzeke zal er van de donderdagmiddag om 12u30 tot in de nacht van zaterdag op zondag om 2 uur in de Blarenhoek doorlopend eenrichtingsverkeer van toepassing zijn. Men mag dan de Blarenhoek enkel vanuit de Velzekestraat in- en alleen richting Lippenhovestraat uitrijden.

Naar aanleiding van de Vlooienmarkt (+ Ambachtenmarkt aan het PAM) worden zondag 27 mei van 6 uur ’s ochtends tot 22 uur in en aan de rand van het dorp van Velzeke volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:

– parkeerverbod: Romeins Plein (volledig), Lieve-Heerstraat, Paddestraat (deel tussen Romeins Plein en museum), Penitentenlaan (tussen Romeins Plein en Psychiatrisch Ziekenhuis), Beugelstraat (tussen Romeins Plein en Lippenhovestraat), Lippenhovestraat (tussen Beugelstraat en Urnenstraat) en Sint-Martinusplein.

– afgesloten voor alle verkeer, in beide richtingen: Romeins Plein (volledig), Lieve-Heerstraat, Paddestraat (tussen Romeins Plein en Molenlos) en Penitentenlaan (tussen Romeins Plein en Psychiatrisch Ziekenhuis).

– alleen plaatselijk verkeer toegelaten: Knutsegemstraat en Doolbosweg.

– uitzonderlijk zal er mogen geparkeerd worden langs weerskanten (op de fietspaden) in het gedeelte van de Beugelstraat tussen Lippenhovestraat en Hondenbos. Ter hoogte van het kruispunt Lippenhovestraat/Beugelstraat (parking pastorie) zullen zes plaatsen voorbehouden worden voor personen met een handicap.

 

– Geluidshinder: In afwijking van de door de Vlaamse Regering vastgestelde normen voor muziek (nachtlawaai) in openbare en private inrichtingen heeft het college van burgemeester en schepenen aan de organiserende vzw Lootgenot van het Dunkfestval in Velzeke toelating gegeven om muziek te maken op donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 mei telkens van 13 uur tot 1u30 ’s nachts. Het Middenstandscomit é Velzeke dat de Vlooienmarkt inricht, mag op zondag 28 mei muziek maken van 8 tot 22 uur.                (DE BAKKER)

X