Gewijzigde verkeerssituatie in Oudenaarde

IMG_20170607_114012

Oudenaarde, 11/06/2017 –  Het stadsbestuur laat weten dat de verkeerscirculatie op en rond het marktplein vanaf morgen 12 juni verandert. Bedoeling is zo effici ënt mogelijk te werken maar toch steeds de bereikbaarheid te garanderen. Daarom werd een 4-ledig circulatieplan uitgedacht. (PDV)

Volgens de oorspronkelijke fasering kon het middenplein niet in één keer aangelegd

worden: het verkeer rijdt namelijk nog een stukje over het marktplein omdat de rijweg aan de oostkant van de Markt nog niet is afgewerkt.

Om een technisch goede uitvoering mogelijk te maken, is het echter aangewezen dat de tegels in volledige rijen worden geplaatst.Zowel bij de aannemer als bij het bestuur is er de wil om de werken zo effici ënt mogelijk te laten verlopen en de hinder voor de handelaars en bezoekers minimaal te houden.

Daarom werd onderzocht hoe het middenplein ineens kan aangelegd worden zonder dat Broodstraat en Nederstraat moeten afgesloten worden.Uiteindelijk werd volgende oplossing uitgewerkt, die de bereikbaarheid van de Markt, Broodstraat en Nederstraat garandeert:

Verkeersafwikkeling 12 tot 23 juni

De werfzone wordt uitgebreid met een deel van de parking (westkant). Het oostelijk deel van de parking blijft beschikbaar. De bestrating van de oostelijke rijweg wordt aangelegd vanaf de Broodstraat tot de Einestraat. De bestrating van de Markt wordt verder opgebroken, middenplein wordt aangelegd.

SMALLVerkeersafwikkeling12tot23juni2017

De voetpaden aan de oostzijde, vanaf de Einestraat tot de Nederstraat worden verder afgewerkt.Het verkeer komende uit de Broodstraat wordt omgeleid over de busbaan richting Minderbroedersstraat. De zuidelijke parking biedt nog plaats aan een 15-tal voertuigen. Ook de laad- en loszone aan de zuidelijke kant kan als parking gebruikt worden.

De Nederstraat is bereikbaar vanaf de Hoogstraat via de voorzijde van het stadhuis.

Verkeersafwikkeling vanaf 26 tot 30 juni

SMALLVerkeersafwikkeling26tot30juni2017

Ook de nog resterende parking aan de zuidzijde van de Markt wordt opgebroken.De verkeersafwikkeling blijft verder ongewijzigd. De bestrating van de oostelijke rijweg wordt verder uitgevoerd, van Einestraat tot Nederstraat. De fundering voor de parking zuidzijde wordt aangebracht. Het middenplein wordt verder betegeld.

X