Geraardsbergen: “Maak huisarts gratis voor jongeren tot 18 jaar”

unnamed

Geraardsbergen, 26/06/2017 – Dit weekend voerden de Geraardsbergse sp.a afdeling en de jongsocialisten actie op de braderie. Ze pleiten voor dat het bezoek aan de huisarts gratis wordt voor alle jongeren tot 18 jaar. “We willen dat elke financi ële drempel verdwijnt en toegankelijke zorg garanderen voor iedereen” stellen de Geraarsbergse socialisten. (PDV)

“Europees onderzoek heeft aangetoond dat 900.000 Belgen hun bezoek aan de huisarts uitstellen om financi ële redenen. Onderzoek leerde ook dat hoe ouder kinderen worden, hoe minder ze medisch worden opgevolgd. Bovendien blijkt 1 op 7 baby’s geen vaste arts hebben. Bij kwetsbare gezinnen loopt dit op tot 1 op 5. 1 op 4 kleuters ziet zelfs nooit een huisarts. Als je rekening houdt met meest recente cijfers, dat 18,5 % van de kinderen in Geraardsbergen opgroeien in armoede, dan moet dit voor veel Geraardsbergse gezinnen een re ëel probleem zijn.” Licht Stijn De Bock toe.

Op gezondheid van kinderen mag nooit gespaard worden, stelt Emma Van der Maelen. “Daarom steunen we het wetsvoorstel van Karin Jirofl ée dat het derde betalerssysteem voor kinderen en jongeren tot 18 jaar moet invoeren. Hiermee verdwijnt de administratieve rompslomp van klevertjes en ziektebriefjes die bij de mutualiteit moeten worden gedeponeerd. Met dit voorstel kunnen jongeren en kinderen, gratis naar de huisarts. Dit is een structurele maatregel dat voor heel wat Geraardsbergse gezinnen, die een wezenlijk verschil kan maken tussen wel of niet naar de dokter gaan. ”

“We beseffen dat niemand voor zijn of haar plezier naar een dokter gaat ​. Maar een kwetsbare groep zal de nodige zorg niet langer uitstellen, wat precies het doel van dit voorstel is: financi ële drempels wegwerken. Hiermee willen we de rem op de gezondheid van Geraarsbergse kinderen wegnemen.” besluiten De Bock en Van der Maelen