Nieuwe technologie is nieuwe werkgelegenheid

Drone2

Algemeen, 27/06/2017 – Verleden week ging in Brussel de professionele beurs door over het professioneel gebruik van drones. Dit evenement werd georganiseerd door een bedrijf uit de USA. Wij gingen een kijkje nemen en waren verbaasd over de mogelijkheden die deze onbemande vliegende objecten bieden. Vergeet de speelgoed tuigen, met drones kan men taken aan die voorheen gewoon ondenkbaar waren. (FDS)  

Drone2

Maar drones zijn aan regelgeving gebonden en de Belgische wetgeving is een chaotische bedoening een ontwikkeld land als Belgi ë onwaardig, waar men zich in het buitenland smalend over uitlaat. Drones van minder dan 1 kg worden beschouwd als speelgoed en mogen maximum 10 meter hoog vliegen.

Dan zijn er de drones die tot maximum 5 kg wegen en waar enkel personen vanaf 16 jaar de bediening mogen van verzekeren mits ze een certificaat behaalden dat een theoretische opleiding omvat. Volgt men zowel de theoretische als de praktische proeven en  is men ouder dan 18 jaar dan is de bediening mogelijk van drones die tot 150 kg wegen en die tot maximum 91 meter hoog mogen vliegen.

Op deze regels zijn er uitzonderingen mogelijk mits speciale gedetailleerde aanvraag en toelating door de Belgische instanties. Europa ziet met lede ogen aan dat in andere landen drones onderworpen zijn aan andere minder stringente regels en werkt aan voorschriften geldig in de ganse Europese Unie die een vlieghoogte tot 150 meter mogelijk maakt.

Drone1

In Belgi ë is er een school die praktisch en theoretisch onderricht verschaft aan toekomstige professionele dronepiloten, de Katholieke Hogeschool VIVES in Oostende. Nuttige websites en nadere inlichtingen over deze beroepen van de toekomst zijn te vinden op volgende websites : www.euka.org , https://mobilit.belgium.be en www.beuas.be . In de loop van de week volgt meer informatie over de mogelijkheden met drones. Drones hebben een groot impact op onze samenleving maar de goegemeente is er zich nog onvoldoende van bewust.

 

Drone3

Het Ierse bedrijf A-techSYN presenteert drones die tot 14 uur in de lucht blijven en tot 6000 meter hoogte kunnen vliegen. Deze zijn bestuurbaar langs radiogolven, voorzien van ultrascherpe lenzen en dienstig voor verkenning. Andere modellen van verschillende constructeurs worden ingezet voor uiteenlopende taken waar normaal vliegtuigen en helikopters voor nodig zijn.

(FDS)