Bezwaarschrift buurtbewoners tegen kappen van 26 bomen in Zottegem

0

 

Zottegem, 13/07/2017 — Het Zottegemse stadsbestuur wil 26 bomen rooien om de infrastructuur die aan de Bevegemstraat ter beschikking van Tennisclub Zottegem gesteld wordt, te kunnen uitbreiden met twee padelvelden. Buurtbewoners laten weten een bezwaarschrift te zullen indienen. (C.C.)

Nadat nog niet zo lang geleden heel wat bomen plaats moesten maken voor de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld aan de Bevegemse Vijvers, heeft het stadsbestuur van Zottegem aan het stadsbestuur van Zottegem, aan zichzelf dus, nu de nodige vergunning verleend voor het vellen van 26 hoogstammige bomen (eiken, beuken en dennen) langs de perceelsrand in de omgeving van de kantine van TC Zottegem in de Bevegemstraat, rechtover het scoutslokaal De Kim.

Dit gebeurt “in functie van het bouwrijp maken van het terrein voor de aanleg van twee padelvelden” en verder klinkt de offici ële verantwoording van deze ingreep dat “de aanleg van de padelvelden kadert in de optimalisatie van dit gebied voor dagrecreatie”. Eigenlijk komt het er gewoonweg op neer dat TC Zottegem de bestaande tennisinfrastructuur graag ziet uitgebreid worden met twee padelvelden en dat het stadsbestuur beslist heeft 26 bomen te laten sneuvelen om aan die aanvraag tegemoet te komen.

Intussen hebben buurtbewoners al laten horen dat ze het niet zien zitten dat hiervoor het groene en rustige karakter van hun woonomgeving opgeofferd wordt. Daarnaast vrezen ze dat ze in de toekomst bestendig zullen geconfronteerd worden met de overlast, in hoofdzaak lawaaihinder, die ze al tijdelijk moesten ondergaan toen vorige zomer al eens bij wijze van proef een padelveld werd ingericht naast de kantine van de tennisclub.

“Padel is een mix van tennis en squash en deze zeer intensieve sport gaat gepaard met heel wat decibels. Er bestaan studies die onze ongerustheid hieromtrent ondersteunen,” zo luidt het bij de buurtbewoners die er zich ook aan ergeren dat, hoewel hierover geen openbaar onderzoek moest gevoerd worden, door het stadsbestuur over deze aangelegenheid toch niet eerst naar hen toe gecommuniceerd werd. Samen met oppositiepartij Groen willen zij dan ook gebruik maken van de mogelijkheid om bij de hogere provinciale overheid een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanvraag van TC Zottegem en tegen de (kap)plannen van de stad. (C.C.)