Wat  gebeurt er met het  â€œoude” kerkhof in Zonnegem?

unnamed (2).jpg

Sint-Lievens-Houtem, 16/07/2017 –  Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om geen onmiddellijke acties te ondernemen in het kader van de ontruiming van het oud kerkhof van Zonnegem. (HDK, foto L.A.M.P.)

Het oud kerkhof van Zonnegem is sinds 1 februari 1989 gesloten. Naar aanleiding van de herinrichting van de dorpskern Zonnegem, het verhogen van de toegankelijkheid tot de kerk en de staat van de kerkhofmuur, besliste het college in 2016 om het oud kerkhof te ontruimen. De administratieve voorbereidingen werden getroffen om in november 2017 te kunnen overgaan tot het ontruimen van (een gedeelte) van het kerkhof.

Gelet op het feit dat de kerkhofmuur geen verdere schade heeft opgelopen tijdens de herinrichtingswerken van de dorpskern van Zonnegem, heeft het college nu beslist om over te gaan tot een zachte vergroening van het kerkhof: de nabestaanden die de concessies niet willen verlengen en de graven die geen concessies hebben, zullen niet worden ontknekeld.  (Ontknekeld wil zeggen  opruimen van een begraafplaats, (graven) van menselijke resten ontdoen).

De ornamenten van deze graven zullen wel worden verwijderd en er zal gras ingezaaid worden op die plaatsen. De andere graven waarvan de nabestaanden de concessies verlengd hebben, zullen voor de duur van de nieuwe concessie blijven liggen in hun huidige toestand. Ook de graven van de oud-strijders blijven bestaan.

(Herman De Knijf,  Foto L.A.M.P)