21 juli regelingen in Zottegem en nog andere Koekelarings (2017 – 28)

koekelarings1111

Zottegem, 18/07/2017 — Speciale schikkingen naar aanleiding van 21 juli, een verboden aardappelautomaat, extra laadpalen, wielerdoortochten enz. Meer hierover en nog andere nieuwtjes kunt u lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.

Stadsdiensten gesloten: Wegens dan de Nationale Feestdag zullen alle stadsdiensten uiteraard gesloten zijn op vrijdag 21 juli maar daarbij aansluitend zal de dienst burgerzaken (bevolking) in het Administratief Centrum Sanitary die normaal op zaterdagvoormiddag open is, uitzonderlijk ook ’s anderendaags dicht blijven. De stadsbibliotheek in het Kasteel van Egmont en het infokantoor van de dienst toerisme in het stadhuis zullen eveneens niet toegankelijk zijn op 21 juli. Evenmin is er grabbelpas- of speelpleinwerking. De Uit-balie van CC Zoetegem zal gesloten zijn van vrijdag 21 juli tot en met (kermis)dinsdag 22 augustus.

Zwembad extra open: Normaal is het stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers op wettelijke feestdagen gesloten maar op vrijdag 21 juli zal dit niet het geval zijn. Het zwembad zal op de Nationale feestdag w él toegankelijk zijn, van 14 tot 17 uur, en bovendien gratis. Deze extra opening kadert in de gezinsnamiddag die die dag op het terrein achter de fuifzaal door de stad georganiseerd wordt als 21 juli-festiviteit. Er wordt aan herinnerd dat ter gelegenheid van de zomervakantie de openingsuren van het zwembad uitgebreid zijn. Zowel tijdens de rest van deze maand juli als in augustus kan men er op zaterdagen ook in de voormiddag terecht, van 10 tot 12 uur (verder de normale weekendregeling). Op de gewone weekdagen is het zwembad eveneens altijd toegankelijk van 10 tot 12 uur en ’s namiddags reeds vanaf 14 uur tot 22 uur.

Containerpark vier dagen dicht: Nog naar aanleiding van de Nationale Feestdag zal het Ilva-containerpark aan de Ballingsweg vanzelfsprekend op vrijdag 21 juli gesloten zijn maar aansluitend zal ook ’s anderendaags het hek aan de Ballingsweg dicht blijven. Op zaterdag 22 juli geldt overigens voor alle Ilva-recyclageparken een uitzonderlijke sluitingsdag. Ermee rekening houdend dat het recyclagepark in Grotenberge normaal altijd op maandag gesloten is, komt dit er op neer dat het containerpark vier dagen niet toegankelijk zal zijn: van donderdagavond 20 juli om 19 uur tot dinsdagmorgen 25 juli om 8u30.

Gft-ophaalronde verplaatst: Ook omwille van de Nationale feestdag vervalt de wekelijkse inzameling van gft-afval die normaal op vrijdag 21 juli zou moeten plaatsvinden. In plaats van op die dag zullen de Ilva-vrachtwagens op maandag 24 juli komen langsrijden om de groene containers te ledigen. Diezelfde week is er dan ook nog op vrijdag 28 juli een gft-inzameling

(zie uw afvalkalender).

R.K.-bloedinzamelingen: Ook tijdens deze vakantieperiode worden er door het Oost- Vlaams Bloedtransfusiecentrum van het Rode Kruis Vlaanderen bloedinzamelingen gehouden. In samenwerking met de plaatselijke Rode Kruis-afdeling kunnen vrijwillige bloedgevers voor deze driemaandelijkse bloedafnamen in Zottegem nog terecht op woensdag 19 juli van 16 tot 19 uur in het AZ Sint-Elisabeth (route 111, zaal Citrien, derde verdieping) en een week later op vrijdag 28 juli van 17 tot 20 uur in het OCMW-Woonzorgcentrum Egmont (dienstencentrum, kelderverdieping). Naast de trouwe vrijwillige bloedgevers zijn uiteraard ook nieuwe donoren steeds welkom.

Geen aardappelautomaat in Strijpen: Het stadsbestuur heeft negatief geantwoord op een aanvraag die het in de bus kreeg voor het plaatsen van een aardappelautomaat ter hoogte van de Voetbalstraat nr. 25 in Strijpen. Volgens de geldende verkavelingsvoorschriften mag alleen in de tuin een constructie ingericht worden en zijn in de voortuin en in de zijdelingse bouwrijpe stroken enkel verhardingen toegelaten met betrekking tot een oprit naar een garage. Ook zou de plaatsing van een aardappelautomaat het karakter van de bebouwde omgeving schaden. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen de nodige stedenbouwkundige vergunning te weigeren.

Speelstraat in Erwetegem: Zoals in een gedeelte van de Frans Van De Meulebrouckestraat in de wijk Bijloke al sinds 1 juli het geval is, wordt (sinds vorige week) ook de Keiberg in Erwetegem tijdens de rest van deze zomervakantie op vraag van buurtbewoners (en op eigen verantwoordelijkheid bij gebeurlijke ongevallen) iedere dag tot en met donderdag 31 augustus van 10 tot 20 uur als speelstraat ingericht. Dit wordt naar het verkeer toe, aan de kruispunten met de Lentestraat en Ten Ede, gesignaleerd door middel van nadars met de nodige verkeersborden die door de straatverantwoordelijke telkens bij aanvang (moeten) geplaatst en na afloop weggenomen worden.

Nieuwe geriater in AZ Sint-Elisabeth: Aan de lijst van geneesheren-specialisten die aan het AZ Sint-Elisabeth verbonden zijn, is een nieuwe naam toegevoegd: dr. Joost Naert, die sinds 1 juli ll. deel uitmaakt van het geriatrisch team van het Zottegemse ziekenhuis. De nieuwe geriater behaalde na zijn studies aan de KULAK en de KUL eerst in 1985 het diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde. In 1990 voltooide hij zijn opleiding inwendige ziekten, waarna hij in 1991 ook nog de bijzondere bevoegdheid in de geriatrie verwierf. Sedert augustus 1991 was dr. Naert actief in het ziekenhuis te Geraardsbergen waar hij de geriatrische afdeling oprichtte en in 2001 ook de leiding van de afdeling sp-chronische ziekten op zich nam. In het AZ St.-Elisabeth zal hij nu in samenwerking met dr. Inge Vanslembrouck de werking van de dienst geriatrie verder uitbouwen. Wat vacatures (m/v) betreft, is het AZ Sint-Elisabeth nog op zoek naar een verpleegkundige operatiekwartier, een verpleegkundige mobiele equipe en een verpleegkundige mobiele equipe kritische diensten.

Vlaamse regering voorziet 10 laadpalen voor Zottegem: De Vlaamse Regering wil het aanschaffen en gebruiken van elektrische wagens aanmoedigen, ondermeer door het voorzien van de nodige laadpalen als aanvulling op het laden thuis of op het werk. Daarom werd samen met de distributienetbeheerders Eandis en Infrax een spreidingsplan opgemaakt voor de plaatsing van 2.500 bijkomende publieke laadpalen (minstens één per Vlaamse gemeente) gespreid over een uitvoeringstermijn van vier jaar. Voor Zottegem zijn er tien voorzien (elke laadpaal met twee stopcontacten) waarvan de eerste drie nog in de loop van dit jaar zullen geplaatst worden op de parking aan het Kasteel van Egmont (kant D. Van Den Bosschestraat), op de parking aan het Sanitarygebouw / Academie voor Beeldende Kunst (kant Molenstraat) en op de parking nabij de ingang van het Domein Breivelde. Momenteel staat er in Zottegem al één laadpaal, op de rijweg langs de parking Bevegemse Vijvers.

Doortochten wielerwedstrijden: In buurgemeente Sint-Maria- Lierde worden op zaterdag 22 juli voor nieuwelingen en juniores alsook op maandag 24 juli voor elite-zonder- contract wielerwedstrijden ingericht waarvan het parcours ook het grondgebied van Erwetegem aandoet. Daarom zal er dan, ’s zaterdags van 12u30 tot 19u45 en ’s maandags van 13 tot 18u30, niet mogen geparkeerd worden in het Gaverland (deel tussen Waesberg en Potaardestraat), de Potaardestraat en Klemhoutstraat (tussen Potaardestraat en Spende). Verder zal er in de Potaardestraat alleen verkeer richting Klemhoutstraat toegelaten zijn op zaterdag 22 juli van 13u30 tot 19u45 en op maandag 24 juli van 14 tot 18u30.

(DE BAKKER)