Extra regeltjes en voorschriften maken bouwen duurder

65456_466365261511_205954_n

Algemeen, 12/08/2017 – Het aantal uitgereikte bouwvergunningen is een goede graadmeter voor de economische vooruitzichten op langere termijn.  Tussen januari en april van dit jaar werden er bouwvergunningen voor 7.303 residenti ële woningen uitgereikt , dit is maar liefst 28,8 %% minder dan in de vergelijkbare periode van 2016. Ook de grondige renovatie van gebouwen waarbij een architect nodig is kende een opvallende achteruitgang met 11,1 % tegenover verleden jaar.

Nog een opvallende trend in 2003, 2004, 2011, 2012 en 2013 werden evenveel eengezinswoningen gebouwd als appartementen. Daarna kwam de appartementsbouw op zijn hoogtepunt met beduidend veel meer nieuwe appartementen dan nieuwe woningen. De daling is nu voor zowel de woningbouw als de appartementsbouw ingezet, waarbij de vergunningen voor appartementsbouw procentueel bekeken sterker achteruit gaan dan de vergunningen voor ééngezinswoningen. Gespreid over verschillende jaren blijft de renovatie van gebouwen bijna stabiel en schommelt sinds 2003 jaarlijks tussen 25.000 en 28.000 renovaties, maar nu komt er een grotere dip voor de renovaties. Tot 2003 bleef het aantal bouwvergunningen voor flats gelijklopend met het aantal vergunningen voor ééngezinswoningen, daarna haalden de flats duidelijk de bovenhand . In 2016 werden 31.648 vergunningen uitgereikt voor de bouw van flats tegenover maar 19.972 vergunningen voor de bouw van ééngezinswoningen en 27.309 vergunningen voor renovatie van gebouwen. Minder bouwen en minder renoveren, alles heeft te maken met de vele regeltjes en voorschriften waardoor bouwen veel duurder wordt. De afschaffing en reductie van allerlei premies speelt ook een rol.

X