‘Grondetafel’ in Oosterzele: waar (beginnende) bioboeren kunnen netwerken

 © Johan Van Oekelen

Oosterzele, 13/08/2017 –  Op maandagavond 11 september 2017 organiseren De Landgenoten een allereerste GRONDetafel in Oost-Vlaanderen.  Een GRONDetafel is een eenmalig netwerkmoment waarop alle mogelijke sympathisanten en partners uit de gedeelde zoekregio van deze bioboeren in spe (i.e. Merelbeke, Melle, Oosterzele, Zwalm, Gavere en Zingem) worden samengebracht.

 © De Landgenoten

De Landgenoten wil samen met – intussen meer dan 1000 – boeren en burgers landbouwgrond vrijwaren voor biolandbouw in Vlaanderen. Door gronden aan te kopen of in beheer te nemen en die in gebruik te geven aan (bio)boeren willen we boeren ondersteunen in hun toegang tot grond. Dat is nodig: de prijzen voor landbouwgrond swingen de pan uit. Het ontbreekt heel wat starters aan het nodige kapitaal. De Landgenoten zorgen ervoor dat (bio)boeren niet zelf de grote financi ële investering moeten dragen. Bovendien blijven gronden op die manier over generaties heen voor biolandbouw bestemd.

 © Tim Vandewiele

Hoe kan je er mee voor zorgen dat er ruimte wordt gemaakt voor een lokale voedselstrategie? Wil je er mee voor zorgen dat er in jouw buurt ruimte komt voor een (bio)boerderij? En heb jij contacten, idee ën, middelen, interesse om hier samen over na te denken? Schrijf je dan in voor de GRONDetafel en wissel van gedacht met andere stakeholders uit de regio.

 © Tim Vandewiele_2

Voor wie?

Iedereen kan aansluiten mits inschrijven via  annelies@delandgenoten.be  ten laatste 1 september. We mikken op een brede waaier aan deelnemers: zowel (boven)lokale besturen, middenveld, burgers,… Er zijn immers verschillende manieren om een bijdrage te leveren: het kan gaan om het inzetten van je netwerk, (financi ële) middelen, gronden, kennis,…  Kan je er zelf niet bij zijn, maar heb je wel contacten of idee ën over wie niet mag ontbreken op dit moment? Laat het ons weten!

 © Patrick De Ceuster

Praktisch?

maandag 11 september

18u30 ontvangst met broodjes

19u00 -21u00 GRONDetafel
in GC De Kluize in Oosterzele

 

(Foto’s in chronologische volgorde: Johan Van Oekelen, De Landgenoten, Tim Vandewiele (2x) en Patrick De Ceuster)