Het Vlaamse Kruis Merelbeke: “Klaar voor de toekomst”

DDL merelbeke vlaams kruis brevetten (4)

Merelbeke, 24/08/2017 –  Onlangs werden opnieuw heel wat cursisten gelauwerd voor het behalen van één of ander diploma EHBO van Het Vlaamse Kruis in het gemeentehuis van Merelbeke.  De Merelbeekse afdeling zal binnen 2 jaar zijn dertigste verjaardag vieren maar Het Vlaamse Kruis die blaast dit jaar 90 kaarsjes uit, iets waar Werner Van Britsom als voorzitter van de lokale afdeling bijzonder trots is. (ADN)

DDL merelbeke vlaams kruis brevetten (1)

Omdat het behalen van een basiscursus EHBO levens kan redden, is het voor Het Vlaamse Kruis dan ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan deze cursus. Daarom worden er elke jaar verschillende van deze opleidingen voorzien waar iedereen kan aan deelnemen. Naast een theoretisch deel zijn er ook verschillende praktische oefeningen waarbij de leden van “Venus” ongevallen realistisch nabootsen.

90 jaar Het Vlaamse Kruis

De Merelbeekse afdeling zal binnen 2 jaar zijn dertigste verjaardag vieren maar Het Vlaamse Kruis die blaast dit jaar 90 kaarsjes uit, iets waar Werner Van Britsom als voorzitter van de lokale afdeling bijzonder trots is. “Wij zijn een vaste waarde geworden in de hulpverlening op diverse manifestaties, evenals bij het verspreiden van opleidingen voor heel uiteenlopende doelgroepen van kleuters naar volwassenen, van jeugd- en sportbewegingen naar bedrijfsopleidingen. Eveneens zijn wij op diverse plaatsen aanwezig in het ziekenvervoer”. In de Antwerpse Zoo werd deze verjaardag onlangs gevierd in aanwezigheid van alle lokale afdelingen van Het Vlaamse Kruis. De voorbije Eerste Wereldoorlog verduidelijkte de nood aan degelijke medische verzorging en het verlangen naar de Vlaamse taal als communicatiemiddel.

DDL merelbeke vlaams kruis brevetten (2)

Het Vlaamse Kruis  werd opgericht om aan deze wensen tegemoet te komen door Professor dokter F. Daels en dokter A. Depage. Al van bij haar oprichting kon Het Vlaamse Kruis aan de slag. Immers eind november 1928 begaven de Scheldedijken te Dendermonde. Als eersten waren de Vlaamse-Kruisvrijwilligers ter plaatse en boden ze hulp aan de bevolking met een ingerichte hulppost en ingezamelde goederen. Hetzelfde herhaalde zich bij de volgende overstromingen. In 1929 verscheen het eerste handboek van dr. J. Laureys over eerste hulp. Het werd een groot succes met vele herdrukken en ook het onderwijs gebruikte het. Naast cursussen voor EHBO werden ook lessen gegeven in volkshygi ëne. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd massaal hulp geboden aan de burgerbevolking zowel tijdens de meidagen 1940 als tijdens de bombardementen van de geallieerden als bij de VI bommen van de Duitsers. Zo startte Het Vlaamse Kruis in 1948 te Antwerpen een ambulancedienst voor secundair ziekenvervoer met zeer sociale prijzen. Bij de overstromingen van Ruisbroek in 1976 was Het Vlaamse Kruis ook weer present met een hulppost. In 1982 werd de EHBO-commissie terug opgestart.

Voor de praktische oefeningen van de cursisten werd een dienst opgericht: VENUS (Vereniging voor Enscenering, Nabootsing en Uitbeelding van Slachtoffers).  Het Vlaamse Kruis werd in 2011 erkend als landelijk gespecialiseerde vormingsinstelling, kreeg eveneens in 2011 de erkenning als vrijwilligersorganisatie. Sinds 2013 werkt de vereniging voor een aantal campagnes nauw samen met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap — Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Investeringen

“Vorig jaar werd onze oude ziekenwagen na 19 jaar dienst vervangen door een recenter exemplaar. Deze nieuwe interventiewagen werd ingericht voor het vervoer van 6 hulpverleners en heel wat materiaal. Het voertuig kan ook dienst doen als kleine hulppost met stroomvoorziening, dekens, draagberries en EHBO materiaal”, gaat Werner Van Britsom enthousiast verder. “Wij hebben 2 medewerkers, Kenny de Raeve en Geert Aerckens, die geslaagd zijn voor de opleiding als monitor. Zij zullen dan ook instaan voor het geven van de toekomstige EHBO-cursussen. In Melsen ging er een provinciale cursus door voor gevorderde EHBO, met het oog op grote manifestaties, waar dertigtal leden waaronder 6 leden van Merelbeke aanwezig waren. Verder zijn twee van onze leden, Benny en Kenny De Taeve, gelaagd in de cursus Venus en mogen ze zich nu gediplomeerd slachtoffer noemen voor oefeningen bij cursussen en rampenoefeningen”, lacht Werner.

DDL merelbeke vlaams kruis brevetten (3)

Basis Cursussen EHBO

De cursus omvat 6 lessen en een proef en vinden plaats in de lokalen van de Merelbeekse afdeling van “Het Vlaamse Kruis”, Hundelgemsesteenweg 618. Op maandag 18 september 2017 start een eerste basiscursus ( 25/9 — 2/10 — 9/10 — 16/10 — 23/10 en praktische proef op 30/10) en op dinsdag 17 oktober start een tweede basiscursus (24/10 — 31/10 — 14/11 — 21/11 -28/11 en praktische proef op 5 december 2017). De cursussen gaan telkens door op maandag voor de eerste reeks en op dinsdag voor de tweede reeks van – 19.30 tot 22.15 uur. Iedereen vanaf 15 jaar kan hieraan deelnemen. De prijs bedraagt voor de lessen + 1 jaar gratis lidmaatschap, aangevuld met de verplichte verzekering en EHBO — cursusboek, 35 euro per persoon. De deelnemers ontvangen na slagen proef een diploma.

Wat na de cursus?

De deelnemers kunnen hulp geven thuis, op vakantie of bij vrienden. Ze kunnen zich ook aansluiten bij de EHBO — ploegen van het Vlaams Kruis. Daarna kunnen zij zich bijscholen en meegaan op allerlei hulpdiensten, sportmanifestaties en optredens. Voor hen die al in het bezit zijn van de basiscursus EHBO begint vanaf dinsdag 16 januari 2018 een vervolg op deze cursus. Deze cursus gaat eveneens door in het lokaal gelegen aan de Hundelgemsesteenweg 618b te Merelbeke en dit telkens van 19.30 tot 22.15 uur. De anderen lesdagen zijn 23/1 — 30/1 — 6/2 — 20/2 — 27/2 – 6/3 -13/3, gevolgd door een examen op 20 maart 2018. Er zijn ondertussen ook enkele AED avonden voorzien waar geïnteresseerden kunnen leren werken met een AED toestel. Deze opleiding duurt slechts 1 avond van 19.30 tot 22.30 uur. Deelname kosten voor deze opleiding bedraagt slechts 10 euro per persoon en is er keuze om deel te nemen op 5 en 14 september, 3 en 12 oktober 2017. Inschrijvingen en inlichtingen: merelbeke@hvk.be, of via facebook:”Het Vlaamse Kruis Merelbeke.”

(Alex De Neve)

X