Zottegems Seniorenfeest met Marijn Devalck en nog andere Koekelarings (2017 – 35)

koekelarings

Zottegem, 13/09/2017 — Openluchtmissen en een babyborrel, een marktactie van Okra en 300 jaar geschiedenis in beeld, wielerwedstrijden en speciale verkeersregelingen enz. Meer hierover en nog andere nieuwtjes kunt u lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.

Stedelijk Seniorenfeest met Marijn Devalck & band: Na John Terra en Dana Winner respectievelijk in 2012 en 2013, Willy Sommers drie jaar terug, Belle Perez twee jaar geleden en Garry Hagger vorig jaar staat nu de naam van Marijn Devalck centraal op de affiche van het jaarlijkse Seniorenfeest waarvoor door de stad in samenwerking met de stedelijke seniorenraad afspraak gemaakt wordt op maandag 16 oktober in de zaal Bevegemse Vijvers om 14 uur (deuren open vanaf 13u15). Ditmaal is er geen voorprogramma voorzien omdat de show ‘Hier zingt men Nederlands’ van Marijn Devalck en zijn vierkoppige band zal bestaan uit twee optredens van telkens 40 minuten (ook in samenzang met het publiek). Kaarten voor deze feestnamiddag, met ook koffie en gebak, kosten 7 euro en zijn alleen in voorverkoop te verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis (OCMW) in de Deinsbekestraat en bij de dienst toerisme in het stadhuis op de Markt. Het college van burgemeester en schepenen besliste de hele praktische organisatie van dit seniorenfeest in handen te laten van het evenementenbureau Prima Events uit Velzeke tegen de prijs van 4.008 euro.

Okra-promotiestand op dinsdagmarkt: Op dinsdag 19 september wordt door Okra-gewest Zottegem een marktactie gehouden. Ter gelegenheid van de wekelijkse dinsdagmarkt in het stadscentrum zullen (bestuurs)leden van deze seniorenbeweging een promotiestand bemannen (gratis standplaats toegewezen door het stadsbestuur) waar zal kunnen kennisgemaakt worden met de verschillende activiteiten die zowel bij de diverse trefpunten als door het overkoepelende gewest georganiseerd worden. Bovendien zullen de bezoekers die aan de Okra-promotiestand op het marktplein langskomen, er ook met een drankje verwend worden.

Jubileummis met Frank Galan aan kapel in Velzeke: Een kwarteeuw geleden werd door Eddy De Roover eigenhandig aan de Pierkenstraat in Velzeke een kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille gebouwd. Sindsdien wordt jaarlijks op de derde zondag van september de inwijding ervan herdacht met een openluchtmis. Zondag 17 september om 15 uur zal deze viering aan de kapel voor de 25ste keer plaatsvinden. De mis zal voorgegaan worden door pastoor Paul Beernaert in concelebratie met pastoor Christophe Petit, beiden van Koekelare (bij Torhout). Voor de zang zal gezorgd worden door Danny De Roover en zal zoals vorig jaar ook Frank Galan opnieuw te gast zijn. Na afloop van de mis, die telkens door gelovigen uit heel Vlaanderen in grote getale wordt bijgewoond, kan men in de kapel (met vernieuwde kruisweg) een kaars branden voor een eigen intentie.

Openluchtmis aan ‘de kalvaar’ in Sint-Goriks-Oudenhove: Ook in Sint-Goriks-Oudenhove is er zondag 17 september een speciale misviering. Ter gelegenheid van het kerkelijk feest van de Kruisverheffing (op 14 september) wordt in deze parochie al jarenlang het ‘kruiswater’ gewijd, een traditie waarvan het ontstaan nog niet kon achterhaald worden.  Nu al vijftien jaar geleden vond de misviering rond dit gebruik voor het eerst in de openlucht plaats en als het weer dit toelaat, zal ook zondag 17 september deze mis (met de kruiswaterwijding) om 9u30 doorgaan aan “de kalvaar” rechtover het stedelijk Ontmoetingscentrum in de Sint-Goriksstraat. Na afloop wordt aan alle aanwezigen aan receptie aangeboden in het OC (in geval van slecht weer gaat alles door in de kerk). Door deze speciale misviering valt in Sint-Maria-Oudenhove de zondagsmis weg. De parochianen van deze buurgemeente worden mee uitgenodigd voor de openluchtmis in Sint-Goriks-Oudenhove.

Laatste weekend tentoonstelling 300 jaar kapel: Het is al 300 jaar geleden dat aan de Deinsbekestraat de eerste kapel ter ere van O.-L.-Vrouw van Deinsbeke gebouwd werd. Deze maakte in 1750 plaats voor een grotere kapel die op haar beurt tegen de grond ging tijdens de Franse Revolutie eind 18de eeuw. In 1929 werd de huidige kapel opgetrokken, een kopie van de vorige, waarrond dan in 1937 een tuin werd aangelegd met de zeven staties van O.-L.-Vrouw van Smarten. Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de kapel is in het nieuwe Dekenaal Centrum aan de Zavel 15 (achter de centrumkerk) een tentoonstelling ingericht die aan de hand van uitzonderlijke archiefstukken en historische voorwerpen de eeuwenlange devotie tot Onze-Lieve-Vrouw in Zottegem weergeeft. Deze tentoonstelling sluit na komend weekend de deuren en kan in de kapel op de bovenverdieping van het vroegere Sint-Barbaraklooster enkel nog bezocht worden op donderdag 14 en vrijdag 15 september van 13u30 tot 17u30, op zaterdag 16 september van 9u30 tot 12u30 en 13u30 tot 17u30, en op zondag 17 september van 9 tot 10u30 en 12 tot 17u30.

Tweede jaarlijkse babyborrel voor 217 kindjes: In samenwerking met en in het Huis van het Kind aan de Kloosterstraat 40 in Erwetegem werd door de stad op 10 september van vorig jaar voor het eerst een babyborrel georganiseerd voor de ouders van kindjes die in het eerste halfjaar 2016 (dus tussen 1 januari en 30 juni 2016) geboren werden. Er werd toen ook meegedeeld dat het de bedoeling was om dit initiatief halfjaarlijks te herhalen maar inmiddels is blijkbaar toch besloten om dit slechts om het jaar te doen. Zo wordt nu voor de tweede stedelijke babyborrel afspraak gemaakt op zaterdag 16 september. Hiervoor hebben de ouders van de 217 baby’s die geboren werden in de periode van 1 juli 2016 tot 31 mei 2017, een uitnodiging in de bus gekregen. Met het hele gezin kunnen zij van 11 tot 13 uur bij een hapje en een drankje kennismaken met de werking van het Huis van het Kind en met andere dienstverleningen waarop zij mogelijk een beroep kunnen doen. Aan een boom zullen de (polaroid)foto’s van de aanwezige kinderen met hun ouder(s) opgehangen worden en ook zullen zij een goodiebag meekrijgen met o.a. een klantenkaart van Twinkeltje, een jaarabonnement van de Zibotheek, een slabbetje en een speelgoedje.

Speciale verkeersregelingen: Naar aanleiding van wielerwedstrijden in Sint-Goriks-Oudenhove (starts om 12 u., 13u30, 15u15 en 16u15) die in samenwerking met de Wielerbond voor Openbare Diensten (WAOD) op zaterdag 16 september vanuit caf é Huys te Oudenhove in Sint-Goriks-Oudenhove georganiseerd worden, zal er die dag vanaf 10 uur een parkeerverbod gelden op het Kruiswaterplein (gedeelte tussen Smisstraat en Sint-Goriksstraat + gedeelte tussen Ten Bosse en Traveins) alsook in de Sint-Goriksstraat, Ten Bosse, Traveins (tussen Kruiswaterplein en Krommestraat), Krommestraat, Molenhoek, Slijpstraat en Smisstraat. Tegelijk wordt er ook eenrichtingsverkeer ingevoerd op het Kruiswaterplein (alleen toegelaten richting Sint-Goriksstraat en in het gedeelte tussen Ten Bosse en Traveins richting Traveins), in de Sint-Goriksstraat (richting Ten Bosse), Krommestraat (richting Molenhoek), Molenhoek (richting Slijpstraat) en Slijpstraat (richting Smisstraat). Omwille van  de 2de Egmonttasting op het marktplein in het centrum (restaurants open van 12 tot 17 uur) op zondag 17 september is dan van 8 uur ’s morgens tot middernacht alle verkeer op de Markt verboden. Tegelijk zal op de Zavel het eenrichtingsverkeer opgeheven worden en zal in de Heldenlaan (afgesloten ter hoogte van kruispunt met Graaf van Egmontstraat) en in de Stationsstraat (afgesloten t. h.v. het Stationsplein en t.h.v. de Nieuwstraat) alleen plaatselijk verkeer toegelaten zijn. Voor het plaatsen van een toiletwagen zal er ter hoogte van stadhuis (kant Heldenlaan) reeds vanaf vrijdagmorgen 15 september om 7 uur een parkeerverbod gelden. (DE BAKKER)