Bioboeren in sp é vergaderden in Oosterzele

DDL oosterzele bio boer zoekt grond info grondtafel (1)

Oosterzele, 20/09/2017 – Op maandagavond 11 september 2017 verzamelden een veertigtal lokale politici en ambtenaren, lokale organisaties en burgers voor een GRONDetafel in GC De Kluize (Oosterzele). De Landgenoten organiseerden dit netwerkmoment in samenwerking met drie kandidaat-bioboeren. Samen met de Landgenoten zijn zij op zoek naar landbouwgrond voor de start van een bioboerderij in de regio Merelbeke, Oosterzele, Melle, Gavere, Zingem en Zwalm. (DDL)

Sinds dit jaar organiseert De Landgenoten GRONDetafels. Dit zijn  een eenmalige netwerkmomenten op lokaal niveau. De Landgenoten brengt bioboeren op zoek naar grond in contact met allerhande lokale stakeholders. Geïnteresseerde burgers, lokale politici, omgevingsambtenaren, collega-boeren, middenveldorganisaties…: iedereen wordt samen rond de tafel gezet.

Een GRONDetafel wil mensen bewust maken over de grondproblematiek waarmee (lokale) landbouw te kampen heeft én zoekt op een oplossingsgerichte manier naar mogelijke samenwerkingsverbanden. De hoge grondprijs is immers één van de grootste drempels voor startende landbouwers. Daar wil De Landgenoten wat aan doen: door middelen samen te brengen – via aandelen en schenkingen – kan grond aangekocht of in beheer genomen worden door de coöperatieve vennootschap en vele generaties lang worden beheerd als biologische landbouwgrond.

Drie kandidaat-bioboeren stelden hun project voor. Drie verschillende projecten met telkens andere noden: van minimum 1 hectare voor groenten tot een vijftal hectaren weiland met stal voor een gemeenschapsgedragen project met koeien. Aan passie ontbreekt het deze boeren in spe niet, aan grond om hun project te verwezenlijken wel.

Opvallend was de grote bereidheid onder de deelnemers om te zoeken naar oplossingen. Er blijkt nood te zijn aan lokaalgerichte en duurzame landbouw in de regio. Bijna unaniem was de vraag naar sensibilisering rond toegang tot grond voor jonge starters. Daarnaast pakt De Landgenoten de komende periode de uitgesproken engagementen van de deelnemers verder op. Wie een bijdrage kan leveren aan toegang tot grond in deze regio of elders, mag steeds contact opnemen met De Landgenoten.

 

(foto’s Danny De Lobelle)

X