Uitgebreid verslag gemeenteraad Lierde

IMG_2039.JPG

Lierde, 20/09/2017 –  Er stonden 18 agendapunten op de dagorde van de raad van 18 september.  Alle punten kregen, zelfs na bedenkingen,  een unanieme meerderheid en raadslid De Geeter was verontschuldigd. (AM)

De vier kerken blijven…

Aan de raad werd een ‘kerkenbeleidsplan’ voorgelegd.  Lierde telt vier kerken, die eigendom zijn van de gemeente. Drie ervan zijn beschermd. Bevoegd Schepen Eeman gaf kort toelichting bij de toekomstplannen, na overleg met het Agentschap Erfgoed en het Bisdom. De vier kerken behouden hun functie voor erediensten en kunnen ook gebruikt worden voor aanverwante sociale en culturele activiteiten.  Op zaterdagavond is er nog een misviering in Sint-Martens-Lierde en op zondagmorgen in Sint-Maria-lierde. Na vraag van Raadslid Depraetere  antwoordde Schepen Eeman nog dat de situatie jaarlijks wordt ge ëvalueerd  en dat dit plan nodig was om deze eigendommen, met subsidies, verder te onderhouden.

Stil rond ‘Den dikken van Sesjans’

Het verhaal van ‘Den dikken van Sesjans’  is na tien jaar wat afgesloten. De paardenkeuring op de historische hoeve was niet meer mogelijk, er is de concurrentie Geraardsbergen  en de orde van dit trekpaard wordt niet meer aangevuld.  Dat vernamen we van Culmtuurschepen Mortier die toelichting gaf bij de werking van de cultuurraad. Nadien gaf Sportschepen De Ville toelichting bij de acties van de sportraad. Raadslid Wastyn verduidelijking bij de grote kosten (meer dan twee duizend euro) voor het uitzenden van voetbalmatchen.  Meer informatie kwam er niet. Genoemd raadslid had ook opmerkingen bij de kostenvoorstelling van de cultuurraad.  Maar alle raadsleden staken toch de hand op om beide punten goed te keuren.

Grond voor buitensporten

De voorbereidende stappen om de buitensportsite De Zandloper uit te bouwen gaan verder door. Eerstdaags kunnen de werken gegund en aangepakt worden. Achtereenvolgens zullen het tennisveld (april 2018), de omgevingswerken en het gebouw afgewerkt worden. Een deel van de bouwgrond was eigendom van het OCMW. Voorzitster Scheirlinckx deelde de beslissing van de OCMW-Raad mee om deze grond te schenken voor dit welzijnsinitiatief.  De twee Lierdese voetbalclubs (Bonanza en Deftinge) spelen op terreinen die nog deels zonevreemd zijn en dat kan niet blijvend gedoogd worden. Burgemeester Soetens lichtte het plan toe om in de komende tijd op zoek te gaan naar een terrein dat ruimtelijk correct is en de ontwikkeling van deze sport mogelijk maakt. “Als dit voorbereidend werk af is, zullen de (nieuwe) bestuurders moeten uitmaken wat ze doen met het resultaat van dit zoekwerk.”  Na vraag van Raadslid Depraetere, deelde de Burgemeester mee dat het zoekwerk gaat over één nieuwe locatie voor de bestaande clubs.

Toch nog buitenschoolse kinderopvang

Eerder werd deze voorziening al afgeschaft, door gebrek aan vraag.  Nu stelde Onderwijsschepen Antoine een regeling voor waarbij de kinderen worden vervoerd (1 euro per rit en per kind) naar Brakel. Na vragen van raadsleden Vanderstraeten en Cosyns werd duidelijk dat het vervoer gebeurt door gemeentepersoneel en dat de kosten in Brakel afhankelijk zijn van het inkomen van de ouders. Eerder werden de ongewijzigde kosten goedgekeurd voor soep, maaltijden en naschoolse opvang in de gemeentelijke kleuterschool.  Voor oudere kinderen is thuis- en internetonderwijs mogelijk bij langdurige onmogelijkheid om naar school te gaan.

Geen plan voor zwerfvuil

Raadslid Cosyns pleitte nog de goede uitrusting en hulpverlening bij de komende scholenveldloop. Schepen de Ville stelde dat dit orde zou zijn. Mobiliteitsschepen De Ville kondigde nog de nieuwe parkeer regeling (met bewonerskaart) van maximum 2 uur aan langs de Steenweg, tussen huisnummers 116 en 126. Raadslid Depraetere vroeg of het bestuur meewerkt met de algemene actie tegen zwerfvuil. Volgden tussenkomsten dat het probleem moeilijk ligt en moeilijk aan te pakken valt. Ook is duidelijk  dat sensibiliseren alleen niet helpt. En binnen de regering verzet Open VLD zich tegen het invoeren van statiegeld op blikjes. Er is geen globaal plan voor iedere Lierdenaar. Burgemeester Soetens vulde nog aan dat inzetten van mobiele camera’s kan vanuit de gemeente en niet vanuit de politiezone.

(Armand Matthijs)

X