Met 3 promille aan het stuur en nog andere Koekelarings (2017 – 36)

koekelarings

Zottegem, 22/09/2017 — Zondaars in het verkeer en de nieuwe brandweerkalender, 2.000 tekenaars en 15.000 stukken krijt, kermis in Godveerdegem en speciale verkeersregelingen enz. Meer hierover en nog andere nieuwtjes kunt u lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.

Nieuwe brandweerkalender: Naar jaarlijkse gewoonte zijn een vijftiental Zottegemse brandweermannen bezig met de huis-aan-huisverkoop van de nieuwe brandweerkalender 2018. Nadat voor de opsmuk van de kalender van dit jaar 2017 gekozen werd voor ludieke voorstellingen van de zes ploegen (+ namen) die het brandweerkorps vormen, staat het beeldmateriaal in de editie 2018 helemaal in het teken van het 150-jarig bestaan (volgend jaar) van de brandweer in Zottegem (officieel opgericht op 27 augustus 1868 als ‘Maatschappij van Vrijwillige Brandblusschers’). Aan de hand van foto’s die werden verzameld uit eigen collecties en met de medewerking van het plaatselijk Centrum voor Streekgeschiedenis, wordt in de nieuwe kalender telkens per pagina op 25 jaar geschiedenis teruggeblikt (interventies zoals o.a. de stadhuisbrand in 1907, bevelhebbers, oude voertuigen enz). Op de laatste binnenbladzijde staat ook nuttige informatie rond hulpdiensten te lezen. Op de voor- en achterkant van de cover is het voltallige korps, respectievelijk in uitgaansuniform en in werkkledij, in beeld gebracht door fotograaf van dienst Bram Blondeel die ook voor de volledige opmaak van de kalender tekende. Fotodat Printing uit Leeuwergem verzorgde het drukwerk. De nieuwe brandweerkalender wordt aangeboden tegen dezelfde prijs als vorig jaar: 4 euro.

Kermis in Godveerdegem: Komend weekend wordt in Godveerdegem kermis gevierd en naar aanleiding hiervan vindt in de parochiekerk van deze deelgemeente waar normaal geen weekendmissen meer doorgaan, uitzonderlijk op zaterdag 23 september om 18u45 wel een misviering plaats die zal opgeluisterd worden door het plaatselijke Sint-Pauluskoor. Op maandag 25 september is er om 10 uur ook de traditionele ‘zielenmis’ ter nagedachtenis van overleden parochianen. Nog ter gelegenheid van de kermis wordt al voor het 40ste jaar op rij afspraak gemaakt voor de Picarrenfeesten. Het wordt dus een jubileumeditie en alhoewel het al straf is dat het Picarrencomit é er elk jaar in slaagde een grote naam naar Godveerdegem te halen (de laatste jaren Laura Lynn, Willy Sommers, Sergio, De Romeo’s e.a.), staan er nu zelfs twee vedetten op de affiche, met name Sam Gooris en Bart Ka ëll die respectievelijk om 22 uur en 23u15 zullen optreden in de feesttent aan de Tweekerkenstraat. In afwijking van de door de Vlaamse Regering vastgelegde geluidsnomen (nachtlawaai) heeft het stadsbestuur aan het organiserende comit é toestemming gegeven muziek te maken tot 2 uur ’s nachts. Zondag 24 september is er rommelmarkt vanaf 14 uur, kinderanimatie met ondermeer Circus De Sven en de traditionele picarrenworp.

2.000 tekenaars en 750 emmers stoepkrijt: Zondag 24 september maakt Zottegem een tiental straten en pleinen verkeersvrij om van aan het sportstadion in Bevegem tot op de Markt in het stadscentrum één lange veelkleurige straat/krijttekening te maken. Gerekend wordt dat zo’n 2.000 tekenaars nodig zullen zijn om mee aan de slag te gaan maar uiteraard zal er ook  een enorme hoeveelheid stoepkrijt nodig zijn. Hiervoor heeft de stad een overeenkomst afgesloten met Dreamland Zottegem dat het evenement sponsort met 750 emmers stoepkrijt, goed voor 15.000 stukken krijt ter waarde van 2.000 euro. Ook stelt Dreamland twee springkastelen (ter waarde van 150 euro) ter beschikking en schenkt het ballonnen om uit te delen aan alle deelnemers. Verder zullen er door de warenhuispartner langs het ‘tekenparcours’ beachvlaggen en banners geplaatst worden om het evenement op te fleuren.

20ste Rode Kruis-eetfestijn: De afdeling Zottegem van het Rode Kruis Vlaanderen nodigt uit voor haar jaarlijks eetfestijn dat op zondag 8 oktober al voor de twintigste keer georganiseerd wordt. De tafels zullen dan in het stedelijk Ontmoetingscentrum Strijpen aan de Sint-Andriessteenweg gedekt staan van 11u30 tot 14u30 en het menu laat kiezen tussen zalmfilet of varkenshaasje (met peperroomsaus of champignonsaus). Voor kinderen zijn er gehaktballetjes in tomatensaus. Kaarten kosten 16 euro (voor kinderen 8 euro) en zijn te verkrijgen bij alle Rode Kruis-vrijwilligers, in caf é ’t Goe leven (Heldenlaan) of telefonisch via 09  360 67 04, 0485 45 37 84 en 0478 81 40 25. Men kan ook kaarten reserveren (met vermelding keuze gerecht, te betalen aan de kassa) door middel van een mailtje naar jdesmet@skynet.be of johan.de.smet77@telebet.be. De opbrengst van het eetfestijn is bestemd voor de werking van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis (o.a. aankoop en onderhoud van materiaal).

– Ook Praatcaf é Dementie gaat door: Eerder reeds kwam in deze digitale versie van De Beiaard OCMW-voorzitter Kurt De Loor aan het woord rond een aantal activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de Zottegemse Week van Dementie naar aanleiding van Werelddag Dementie (jaarlijks op 21 september). Dat daarbij geen aankondiging gemaakt werd (‘vergeten’?) van het tweemaandelijks Praatcaf é dat intussen al bijna vijf jaar geleden door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ook in Zottegem opgestart werd, deed blijkbaar de vraag rijzen of dit initiatief opgedoekt werd. Dit is niet het geval. Voor de volgende bijeenkomst in het Praatcaf é wordt met personen met dementie, hun familie en/of hun mantelzorgers inderdaad op dinsdag 26 september om 19 uur afspraak gemaakt in het Lokaal Dienstencentrum Egmont aan de A. Gevaertlaan. Naast mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen wordt dan ook telkens een of ander aspect in verband met dementie extra toegelicht. Zo zal op deze eerste (gratis) praatavond na de vakantieonderbreking door notaris Berleng é tekst en uitleg gegeven worden over juridische aspecten bij dementie (financieel bewindvoerder, zorgvolmacht, buitengerechtelijke bescherming).

Zottegemnaars in de politierechtbank: Door de politierechter in Oudenaarde werden onlangs ook een paar Zottegemnaars op het matje geroepen. Bij W.P. was dit het geval omdat hij met zijn wagen met een snelheid van 81 km per uur door de Erwetegemstraat reed en bovendien onder invloed van alcohol (1,61 promille) was. W.P. kreeg hiervoor een boete van 640 euro en een rijverbod van 21 dagen. S.C. speelde voor even lang haar rijbewijs kwijt, benevens ook nog een boete van 480 euro, omdat zij met haar bromfiets tegen een wagen aanreed. Niet zozeer de boodschappentas aan haar stuur deed S.C. de controle over haar rijtuig verliezen maar vooral had ze ook bijna 3 promille alcohol in haar bloed. De vrouw probeerde uit te leggen dat ze door een moeilijke periode ging na de breuk met haar partner maar de rechter had daar geen oren naar. Bovenop de geldboete moeten beiden ook nog de gerechtskosten, zo’n 300 euro, betalen.

– Speciale verkeersregelingen: Vanuit het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus in Velzeke wordt op zaterdag 23 september op een omloop van 800 meter door en rond de  campus van het ziekenhuis het loopevenement ‘You never run alone’ georganiseerd ten voordele van het Centrum voor Zelfmoordpreventie (vrije start tussen 14 en 16 uur). Daarom zal er dan van 13 tot 18 uur een parkeerverbod gelden tussen de in- en uitrit van de instelling en de in- en uitrit van de lagergelegen parking. Ook zal in de Penitentenlaan in geen van beide richtingen doorgaand verkeer toegelaten zijn. Er moet omgereden worden via de Beugelstraat, Rijkestraat, Kluisstraat en Knutsegemstraat (en omgekeerd). Naar aanleiding van de autovrije zondag 24 september en het evenement ‘langste straat/krijttekening’ met randanimatie zal die dag van 8 tot 18 uur in Bevegem en in het stadscentrum een autovrije zone gecre ëerd worden waarvan volgende straten deel zullen uitmaken: Kastanjelaan, Godveerdegemstraat (gedeelte tussen Broeder Mareslaan en spoorwegbrug), L. Roelsstraat, Van Aelbrouckstraat, Stationsplein, Stationsstraat, Markt, Zavel, Hoogstraat en Heldenlaan. Ook in de aanliggende straten kan hiervan enige hinder ondervonden worden. (DE BAKKER)

X