Zottegemnaar schrijft boek over de “Onstuitbare liefde”

Foto Jürgen

Zottegem, 27/09/2017 –  Jürgen Soetens uit Zottegem schreef een boek: “Als de liefde spreekt”

Jürgen Soetens ( °Zottegem 1975) is godsdienstwetenschapper en werkte in de parochie- en jongerenpastoraal. Hij was leraar in het buitengewoon-, beroeps- en kunstonderwijs. Vandaag is hij pastoraal vormingswerker in de socio-culturele sector. In zijn vrije tijd zingt Jürgen in een Gospelkoor, speelt toneel en musical. Volgend jaar vertolkt hij de rol van Egmont in de gelijknamige musical.

“Als de liefde spreekt is een verhalenbundel over mensen die de onstuitbare kracht van de liefde zichtbaar maken. Ze spreken over de rijkdom van het verschil, de kracht van dialoog en de concrete daadkracht van de liefde. Als christen ben ik ervan overtuigd dat geloof en liefde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

“Vandaag klinkt het vaak dat de wereld er beter zou uitzien zonder godsdienst. “Godsdienst leidt enkel tot verdeeldheid en zaait uiteindelijk wanhoop”, menen veel mensen. Als ik de kranten lees en de journaals zie, ben ik ook vaak geshockeerd als ik zie waartoe mensen in staat zijn, in naam van (een) God. Ik schrik ook nog steeds wanneer ik overtuigde Katholieke christenen harde oordelen hoor vellen over mensen die zogezegd niet leven volgens de regels van de kerkelijke traditie. In veel van hun discours wordt niet gesproken over het evangelie. Net zoals in veel discours over andere godsdiensten de kern van het geloof niet wordt benoemd. Wie zich echt verdiept in religie zal ontdekken dat in het hart van elke godsdienst de gulden regel staat, die oproept om iedereen te beminnen zoals zichzelf. En de liefde laat zich niet opsluiten in regels, traditie en structuren. Ze laat zich vaak zien daar waar we ze niet verwachten. En waar de liefde spreekt, zwijgt de dood en groeit de hoop.”

Kaft

Praktisch

Het boek, Als de liefde spreekt, telt 204 pagina’s, kost 15 euro (+ 4 euro verzendingskosten) en is bij Jürgen te verkrijgen.

jurgensoetens@hotmail.com  of 0495 15 86 48

Rekening: BE49 0639 9670 7771

 

X