????????????????????????????????????

Nieuw project in strijd tegen kinderarmoede: Scholen stimuleren ouderparticipatie

ouderparticipatie.jpg

Geraardsbergen, 10/10/2017 – “Kinderen uit kwetsbare gezinnen voelen zich beter op school en presteren ook beter wanneer de ouders nauw bij de schoolwerking zijn betrokken”, zegt David Larmuseau, OCMW-voorzitter in Geraardsbergen.

Daarom wordt een projectoproep gelanceerd om een actieve ouderparticipatie te stimuleren. In toepassing van de Rondetafelconferentie over Kinderamoede wordt een nieuw project gelanceerd dat zich richt naar alle scholen van Geraardsbergen. De coördinatie gebeurt vanuit het Huis van het Kind.

Win-win via participatie

Een actieve deelname van de ouders aan het schoolgebeuren betekent een meerwaarde
voor de leerlingen, de ouders, de schoolteams en de samenleving. ‘Hun betrokkenheid
vormt een belangrijke hefboom voor de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. ‘Wanneer de ouders nauw betrokken zijn, voelen de kinderen zich beter in hun vel en presteren ze ook beter. Dat levert een win-win op.’ De praktijk leert dat kwetsbare gezinnen veel moeilijker bereikbaar zijn en veel minder participeren aan het schoolgebeuren, wat negatieve gevolgen heeft voor de schoolloopbaan van de kinderen.

Gelijke onderwijskansen

Schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont bevestigt: “Het versterken van de band tussen de thuissituatie van kinderen en de school is de hefboom om te komen tot gelijke onderwijskansen voor iedereen. Die aanpak motiveert niet alleen de kinderen, maar verhoogt ook de ondersteuning van de ouders.”

Ouderparticipatie.JPG

Vernieuwende acties

Om het probleem structureel aan te pakken, lanceert het OCMW een projectoproep naar
alle scholen van Geraardsbergen. ‘We zijn op zoek naar innovatieve projecten die niet
stigmatiserend werken voor de ouders, maar die daartegenover hun isolement en uitsluiting willen tegengaan’, verduidelijkt de OCMW-voorzitter. Er wordt een betrokkenheid gevraagd van mensen die in armoede leven of met een migratieachtergrond. En het project moet een duidelijke visie bevatten op de resultaten die men wil bereiken en meetbare doelstellingen bevatten. Het is de bedoeling om het project later ook structureel te verankeren in de schoolwerking. Na afloop worden de resultaten gedeeld via het Lokaal Overlegplatform Onderwijs.

Praktisch

De subsidie bedraagt maximaal € 2.000 per aanvraag en de beoordeling van de projecten
gebeurt door een onafhankelijke jury. De projecten starten vanaf 1 december en kunnen
lopen tot 30 juni 2018.  Scholen kunnen tot 22 oktober een aanvraag indienen via  huisvanhetkind@geraardsbergen.be.