Wissel in gemeenteraad Oosterzele

Jan Bogaert.jpg
Oosterzele, 20/10/2017. Marjolein De Spiegeleire heeft aangekondigd ontslag te nemen als gemeenteraadslid. Zowel haar nieuwe professionele bezigheden sinds september, als priv é-aangelegenheden laten het niet langer toe om haar mandaat als gemeenteraadslid ten gronde op te nemen. (R 17)

Marjolein De Spiegeleire: “Ik wil in de eerste instantie mijn kiezers uit 2012 bedanken voor hun steun. Ik heb in het begin van deze legislatuur mijn best gedaan te wegen op het bestuur in de gemeenteraad. Door zowel nieuwe professionele uitdagingen als priv é-aangelegenheden oordeel ik voor mezelf dat ik mijn taak niet langer ten gronde kan uitvoeren. Ik kies er dus liever voor om mijn zetel af te staan, aan mijn opvolger Jan Bogaert, die zich ook ten volle wil inzetten voor een goed bestuur in Oosterzele.”
De Spiegeleire werd destijds op dezelfde lijst verkozen als Bogaert, maar zetelde sinds de opsplitsing van SVVO in 2013 als onafhankelijk raadslid.
Jan Bogaert zetelde reeds eerder deze legislatuur als vervanger van Marjolein De Speigeleire, toen zij om studieredenen verhinderd was. Door de intrede van Bogaert krijgt Open Vld plus een extra raadslid in de gemeenteraad. Hij wordt de zevende liberaal in de gemeenteraad, waardoor Open Vld plus versterkt het laatste jaar van de legislatuur intrekt. Jan Bogaert is binnen de gemeentepolitiek dus helemaal geen onbekende. Hij was van 2000 tot 2013 de voorzitter van SVVO, het kartel tussen liberalen, onafhankelijken en socialisten in Oosterzele. Hij is momenteel politiek secretaris van de Open Vld plus-fractie. Hij was   ook OCMW-raadslid (2007-2012), lid van het vast bureau. Deze legislatuur zetelde hij voor Open Vld plus in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.
Beroepshalve is Jan Bogaert directeur-generaal van de Rechterlijke Organisatie binnen de Federale Overheidsdienst Justitie. Hij is tevens voorzitter van het beheerscomit é van Empreva, de preventie- en arbeidsgeneeskundepijler voor de ganse federale overheid, binnen Volksgezondheid. Voorheen was hij directeur-generaal op Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Met Bogaert komt dus een extra dossier-vreter in de gemeenteraad voor het laatste jaar van deze legislatuur. Vanuit zijn ervaring in het OCMW zal hij de sociale dossiers opvolgen maar daarnaast ook de dossiers inzake ruimtelijke ordening , het beheer van de gemeentediensten (personeel, ICT, ..) en van het budget in het bijzonder. Om hem kort te typeren : “no nonsense en constructief” maar uiteraard ook een kritische blik vanuit de oppositie.
Reporter 17