Schadevergoeding voor verlies aan overstromingsruimte

DSCN0721.jpg

06/11/2017 – Milieufront Omer Wattez laat weten dat  de NV Waterwegen en Zeekanaal en het Vlaams Gewest €7000 schadevergoeding hebben betaald voor het verlies aan overstromingsruimte in de Dendervallei in Oeverboelare. (Foto AM)

De schadevergoeding kwam er op bevel van de rechters van het Hof van Beroep te Antwerpen. Het verlies aan overstromingsruimte kwam er na de dijkwerken in Overboelare. Er werd hiermee veel meer overstromingsruimte ingenomen dan nodig was. Die overstromingsruimte hier te Overboelare is echter broodnodig om de stadskern van Geraardsbergen te beschermen tegen wateroverlast. Met een arrest van 12 oktober 2016 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de NV Waterwegen en Zeekanaal en het Vlaams Gewest nu samen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Sommigen verkondigen wel eens dat de milieuvereniging zou moeten opdraaien voor de kosten ten gevolge van overstromingen. Hiermee verdraaien ze de zaken. Het is net MOW die opkomt voor de schade die de gemeenschap dreigt op te lopen door het verkwisten van de ruimte in de valleigebieden. De overheid heeft zelf bij decreet vastgelegd dat overstromingsruimte zoveel mogelijk dient beschermd te worden. Deze schadevergoeding is een belangrijke erkenning voor de vereniging voor diens jarenlange inzet voor het vrijwaren van overstromingsruimte.

(persbericht, foto Armand Matthijs)

X