Kortetermijnplanning werken in Brakel

IMG_20171106_152011

14/11/2017 – Lees hierna de kortetermijnplanning van de werken in Brakel, van 13 tot en met 17 november.

DORPSKERNVERNIEUWING

In de Hoogstraat aan het kruispunt met de Wielendaalstaat, Stationsstraat en de Kasteelstraat wordt de riolering geplaatst en worden de huisaansluitingen aangepakt. Verder worden er in de Hoogstraat de greppels, boordstenen en klinkers geplaatst. In de Neerstraat is men bezig met de plaatsing van de nieuwe openbare verlichting.

Met vragen kan u terecht bij de volgende personen:

Beheer riolering: projectleider Farys:

Lieven Sandrap – lieven.sandrap@farys.be – tel. 0474 13 87 29.

Aannemer: werfleider Persyn NV:

Marc Vanneste – marc.vanneste@persyn.be – tel. 0497 47 59 57.

Toezichter gemeente Brakel:

Tom Callant – dorpskernvernieuwing@brakel.be – tel. 0486 64 29 76 (De toezichter is dagelijks aanwezig in de werfkeet in de Serpentestraat; het is aangewezen om vooraf telefonisch een afspraak vast te leggen).

 

MEERBEEKSTRAAT

Men is bezig met het plaatsen van de klinkers op het voetpad ter hoogte van de huisnummers 12 tot en met 68. Meer informatie over de circulatie op www.brakel.be (doorklikken naar huidige verkeerssituatie).

Met vragen kan u terecht bij de gemeente Brakel  

Rut Vanderstraeten – rut.vanderstraten@brakel.be – tel.: 055 43 17 59.

 

WARANDE

In fase 1 is er een wijziging van de planning door enerzijds een onvoorziene herstelling aan de rioleringsbuis en anderzijds in functie van de toegankelijkheid van de werken voor fase 2A. De uitvoering van de betonplaat ter hoogte van de Warande en de Dr. De Drijverestraat is hierdoor verschoven naar een latere datum.

In fase 2A worden de greppels en de boordstenen geplaatst.

Meer informatie over de circulatie op www.brakel.be  (doorklikken naar huidige verkeerssituatie).

Met vragen kan u terecht bij de volgende personen:

Aannemer: BVBA Pevenage:

Yves Pevenage – info@pevenage.be – tel. 09 360 26 47.

Gemeente Brakel:

Rut Vanderstraeten – rut.vanderstraeten@brakel.be – tel.: 055 43 17 59.

 

LAAISTOK EN OMGEVING

De riolering werd overal geplaatst; enkel de pompputten en de riolering onderaan de Laaistok komen nog aan de beurt. De bestaande huisaansluitingen werden gerealiseerd. De wacht- en nieuwe aansluitingen moeten nog gemaakt worden.

Met vragen kan u terecht bij de volgende personen:

Beheer riolering: projectleider Farys:

Lieven Sandrap – lieven.sandrap@farys.be – tel. 0474 13 87 29.

Gemeente Brakel:

Francis Deboeverie – Francis.Deboeverie@brakel.be – tel.: 055 43 17 57.

Aannemer:

Wintraco CVBA: info@windeynv.be – tel. 052 48 40 11 – fax 052 48 40 12.