Borremans: “Een curator voor Brussel!”

Julien Borremans

16/11/2017 – Open brief van een leerkracht in Brussel – Brede lagen van de bevolking schreeuwen om een harde aanpak van de relschoppers in Brussel. Begrijpelijk. Maar dat zal het probleem in Brussel niet oplossen. Ik geef al verschillende jaren les in Sint-Jans-Molenbeek. Brussel vormt de habitat van het gros van de leerlingen op school. Hun toekomst ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze kennen mijn achtergrond en vragen regelmatig naar mijn mening. Deze week ging het over de rellen. Ze maken me duidelijk dat er veel meer aan de hand is. Er zijn heel wat incidenten die de pers niet halen, zeker de Franstalige pers niet. Mensen staren zich blind op het geweld, maar kijken niet verder dan hun neus lang is.

Kloven in welvaart en welzijn

De cijfers zijn dramatisch. 90% van de leefloners zijn van buitenlandse komaf. 30% van de Brusselaars heeft een inkomen dat onder de armoedegrens ligt. Procentueel is die groep drie keer groter dan in Vlaanderen en bijna het dubbele van het aantal arme Walen. Een kwart van de jonge Brusselse werklozen van allochtonen afkomst, groeit op in een gezin waar iedereen werkloos is. Hun kans op werk wordt bovendien nog sterk gereduceerd doordat ze moeilijk hun wijk uitkomen. Deze mentale, geografische ‘apartheid’ – met enorme kloven in welvaart en welzijn — wordt in de hand gewerkt door de versnippering van de beleidsstructuren en de overdaad aan politieke niveaus, als gevolg van de achterhaalde communautaire tegenstellingen in deze stad, waar 60% van de inwoners thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands of het Frans. Brussel is zowat de meest diverse stad ter wereld. Het beleid en de instellingen — gesneden op communautaire leest — niet aanpassen aan deze realiteit begint stilaan op schuldig verzuim te lijken.

Een wissel op de toekomst, ligt momenteel niet in het verschiet. Integendeel! De bevolkingsexplosie doet zich vooral in de arme wijken voor. Heel wat schoolverlaters missen de aansluiting met de arbeidsmarkt, ook omdat een kwart van de Brusselse jongeren de school te vroeg verlaat. Tevens heerst er een taboe op het verschijnsel dat de Franstalige Brusselse scholen massaal jongeren laat uitvloeien met een profiel, gesneden op de arbeidsmarkt van 100 jaar geleden, toen er nog behoefte was aan laagopgeleiden zonder taalkennis. Intussen hebben de fabrieken in de Kanaalzone al decennia geleden hun poorten gesloten.

Monoculturele wijken

Hier heerst een monocultuur. Vind jij het normaal dat ze in dit caf é geen alcohol serveren? Ik niet, hoor. In de hele wijk is er één caf é waar je bier kan drinken.

Terug naar de klas. Een gesprek over Brussel maakt duidelijk dat er nog een aantal taboes moeten worden geslecht. Heel wat zaken blijven onbespreekbaar! Ben Hamidou — geboren in Molenbeek — legt de vinger op de wonde en durft als geen ander de taboes in eigen gemeenschap te benoemen: “Hier heerst een monocultuur. Vind jij het normaal dat ze in dit caf é geen alcohol serveren? Ik niet, hoor. In de hele wijk is er één caf é waar je bier kan drinken.” Hamidou onderstreept dat Molenbeek bijna uitsluitend bestaat uit concentratiescholen en dat in de meerderheid van de moskee ën enkel Arabisch wordt gesproken. Het merendeel van de bezoekers spreekt geen Arabisch. Dus… Hoe vergaat het de jeugd? “Ik zie veel ouders de draad verliezen met hun kinderen. Zeker de jongens. Het zijn

prinsen. Ze doen wat ze willen. Et les filles: on les surveille.” Kan het duidelijker? En dan moet het meest gevoelige onderwerp nog worden aangesneden: “Je mag met een moslim over alles praten: racisme, discriminatie, islamofobie. Maar durf niet over zijn godsdienst te beginnen.Heel wat moslims sluiten zich op in eigen gemeenschap — met de godsdienst als bindmiddel — en verliezen steeds meer contact met de buitenwereld.

Voor alle duidelijkheid, ik denk er niet aan om dergelijke taboes in mijn klas bespreekbaar te maken. Er is geen ruimte voor, maar de kans is bovendien groot dat ik de ganse goegemeente over mij heen krijg. Het zou een woeste storm van reacties teweegbrengen.

Stel een curator aan!

De verschillende overheden in Brussel hebben er een janboel van gemaakt. Het gewest balanceert sociaaleconomisch op de rand van het faillissement, maar op maatschappelijk en emancipatorisch vlak is het gewest bankroet. De klas is het erover eens: het wordt tijd dat we dringend een curator aanstellen om Brussel aan de inwoners terug te geven en nieuwe bewindvoerders te kiezen. Er is nood aan een diepgaande sanering en een herstructurering van de peperdure instellingen, want mijn leerlingen hebben recht op een toekomst in Brussel… als een open en tolerante samenleving.

Julien Borremans
Leerkracht Nederlandstalig onderwijs.