Lege stoel in de raad van Lierde – Uitkijken naar opvolger van Schepen Mortier

1111.jpg

23/11/2017 – Op de raad van 20 november waren raadsleden De Geeter en Verleysen er niet bij. Maar vooral viel de lege stoel Van Schepen Rudy Mortier (64) op. (AM)

De Raadsleden ‘namen hiervan kennis’ zonder enige commentaar. Na 38 jaar politiek engagement, waarvan 17 jaar als Schepen , nam hij op 11 oktober ontslag om persoonlijke redenen. Schepen Mortier was altijd de man van de directe en duidelijke communicatie en een uitgesproken dossierkennis. Hij gaf zeker veel kleur en inhoud aan de landelijke gemeente. Binnen de twee maanden wordt blijkbaar een opvolger voorgesteld aan de gemeenteraad.

Intercommunale samenwerking

Iedere gemeente werkt voor veel zaken (energie, water, afvalverwerking, crematoria, verschillende vormen van dienstverlening…) samen met andere gemeenten. Nu zijn er ook aanpassingen na de opkomst van de duurzame energie. Ook wil men de betaalde posten in de bestuursorganen sterk gaan beperken. Naar het einde van het jaar worden afgevaardigden van de gemeente naar de  algemene vergadering van deze samenwerkingsvormen gestuurd. Later wordt verwacht dat deze raadsleden (van de meerderheid) daarover verslag uitbrengen in de raad.

Wijk-werken Vlaamse Ardennen voor werkzoekenden

Op de raad werd een nieuwe samenwerkingsvorm voorgesteld. De plaatselijke PWA’s (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) worden vervangen door een nieuwere constructie en een grotere organisatievorm voor minstens 60.000 inwoners. OCMW-voorzitter Scheirlinckx gaf toelichting bij dit project, dat werkzoekenden en werklozen wil inzetten voor allerlei taken in niet-commerci ële organisaties. Deze (tijdelijke) medewerkers worden begeleid door personeelsleden van de VDAB (dienst arbeidsbemiddeling).

 

Raadslid De Praetere vroeg nadere toelichting en merkte op dat Brakel blijkbaar niet meedoet bij het samenwerkingsverband van de Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

Schepen Scheirrlinckx wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de nieuwe organisatie. De oppositie, met Raadslid Wastyn, krijgt voor het eerst een zekere betrokkenheid als adviserend lid.

Kerkfabrieken met een budget

De activiteiten in de vier dorpskerken zijn intussen sterk terug gelopen. De gemeente draagt op basis van vroegere afspraken bij tot het behoud en de ontwikkeling van deze gebedsruimten.

Bevoegd Schepen Eeman gaf een overzicht van de rekeningen en vermeldde dat er een coördinatie van budgetten werd opgezet.

De investeringskosten blijven beperkt, maar voor de kerk van Hemelveerdegem wordt al langer een belangrijk bedrag (843.000 euro) voorzien. Het totale kostenplaatje voor het volgend werkjaar bedraagt 905.305 euro.

Voetweg aan klooster Deftinge

De raad stelde ook voor om voetweg 46 aan het Klooster gedeeltelijk af te schaffen. Daarover beslist de Provincie. De weg loopt achter het Klooster van de school, richting Oude Hoeve. De weg werd eerder ingepalmd en ook al gedeeltelijk bebouwd.

Raadslid De Praetere en Wastyn hadden vragen bij dit voorstel. Uit de antwoorden van Schepen Eeman en Burgemeester Soetens konden we opmaken dat de vraag te maken kan hebben met de mogelijke nakende verkoop van de omgeving. Over iedere voetweg moet steeds individueel beslist worden.

In het centrum van Deftinge (tussen Kruis-, Ottergem- en Kerkstraat) zijn momenteel geen voetwegen meer bruikbaar op weg naar school, kerk, winkels…

Komt er schot in de trage wegen?

Bij aanvang van de zitting merkte Raadslid Cosyns op dat zijn vroeger gestelde vraag rond aanplakborden niet werd opgenomen in de notulen.

Raadslid Wastyn ergerde er zich aan dat er nog steeds geen schot kwam in het voorziene herstel van een trage wegennetwerk. Schepen De Ville, tijdelijk verhinderd met gezondheidszorgen, wees er op dat op 29 november een vergadering is gepland met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. De voorgestelde en gevraagde lussen van trage wegen komen nadien op het Schepencollege voor verdere actie.

Armand Matthijs.  (33) 21.11.2017