De Beiaard bemiddelt tussen boeren en Groen!

3038027-afb23243283c1608b06464a3f6e3a294

24/11/2017 – Meer dan 50 boeren en groenen kwamen woensdag 22 november opdagen in De Kroon in Sint-Maria-Horebeke om met elkaar in dialoog te gaan. Dit in een organisatie van Groen HoBraMa. Volgende panelleden namen deel aan het debat: Bart Caron ( Vlaams parlementslid Groen), Kathleen D’ Eer (Regioconsulente van de Boerenbond), Lieven De Stoppeleire. ABS Algemeen Boerensyndicaat). Moderator was Bert Broos, reporter van De Beiaard Online. (BB)

Het publiek mocht interactief deelnemen aan het debat door één vraag te komen stellen over de drie stellingen die aan bod kwamen. De stellingen waren: 1 Op 15 jaar tijd zijn er 40% minder boeren. Een actieplan is nodig voor de toekomst. 2 Vlaanderen produceert op haar eentje een vijfvoud van de voedselbehoefte van elke Belg. Hoe krijgen we de ecologische voetafdruk naar beneden . 3 We eten te veel vlees en suiker. Moeten we technologie inzetten om voeding gezonder te maken of moeten we terug naar grootmoeders keuken, tijd nemen om te eten. Bij momenten was het een redelijk pittig debat waarbij ieder zijn waarheid kon brengen.

Organisatoren waren dik tevreden  

“Het was een overdonderend succes. We vonden heel wat raakpunten en zijn van plan hierop verder te bouwen in de toekomst » zei Petra De Sutter, lijsttrekker voor Groen in Horebeke. De toekomst van de landbouw in de Vlaamse Ardennen is zowel voor boeren als voor groenen gediversifieerd. Er moet plaats zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, bio of niet. Maar de boer moet altijd een eerlijke prijs krijgen voor zijn harde werk. Niet noodzakelijk door zijn productiecapaciteit te vergroten, maar wel door kwaliteitsvolle en gezonde producten aan te bieden aan de consument.”

Reactie Boerenbond

“Het debat was inderdaad een constructief gesprek waarbij er een aantal belangen tussen land- en tuinbouw en natuur overeenkomen. De thema’s die aangehaald werden, lieten dit uiteraard toe”, aldus  Kathleen D’Eer, regioconsulente van de Boerenbond. “Belangrijk is dat er begrip en respect is voor en binnen de land- en tuinbouwsector in zijn totaliteit aangezien zij voorziet in voedselproductie maar ook nog meer diensten te bieden heeft. Denk hierbij maar aan brandstoffen en vezels maar ook aan natuuronderhoud en recreatie. Hierbij staan uiteraard diversificatie, duurzaamheid, innovatie en dierenwelzijn centraal. We zitten nu eenmaal in een klimatologisch en bodemkundig gunstige omgeving waardoor we hier ook optimaal gebruik van kunnen maken. In andere werelddelen zijn deze omstandigheden soms van heel andere aard en de wereldbevolking blijft groeien, dus waarom zouden we dit niet doen en anderen hiermee helpen? In dit kader moet iedereen de kans krijgen om zijn eigen beslissingen te maken: ga ik voor intensifi ëring of ga ik voor diversificatie? Niet ieder bedrijf is goed gelegen of heeft het personeel om aan verbreding te doen; niet elke land- of tuinbouwer heeft voldoende sociale en/of commerci ële capaciteiten om een nieuw project te starten. Lokale landbouw is belangrijk en draagt   op heel wat manieren zijn steentje bij aan omgeving en economie. De klimaatdoelstellingen liggen de land- en tuinbouwers ook nauw aan het hart maar naast de ecologische aspecten zijn uiteraard ook de economische belangen en de sociale waarden belangrijk in hun bedrijfsvoering. Hierin dient een compromis gevonden te worden die voor iedereen aanvaardbaar is. Gelukkig maar dat er ook nog export en import is zodat we ook kunnen genieten van dat lekkere kopje koffie ’s ochtends of van een gezond vieruurtje met een banaan.”

Bert Broos.