Pasar – het vroegere Vakantiegenoegens – Merelbeke ontvangen voor hun 25 jaar bestaan

DDL merelbeke pasar vakantiegenoegens 25 jaar ontvangst (7)

01/12/2017 – Pasar  vzw  is een in 2008 voortgezette  Vlaamse  sociaal-culturele vereniging als opvolger van het in 1938 opgerichte Vakantiegenoegens, dat werkte binnen het  Algemeen Christelijk Werknemersverbond.  Met de naamsverandering kwam ook een actualisering van de doelstellingen en de werking. In 1938 had de vereniging nog tot doel de arbeiders te leren omgaan met het nieuwe fenomeen ‘vakantie’.

 Van “Vakantiegenoegens” naar    “Pasar”.

 Rond de jaren ’70 van de vorige eeuw was er in Merelbeke reeds een actieve vereniging rond de beperkte vrijetijdsbesteding van mensen.      Onder de naam van Vakantiegenoegens organiseerde men tal van evenementen voor de werkende klasse. De toenmalige gemeentegrenzen waren minder belangrijk. De starters van “Vakantiegenoegens” te Merelbeke werkten liever parochiaal samen met de buur Melle-Vogelhoek. Toen de    startende leden stilaan vervangen    werden door mensen die    het aanbod beperkter hielden ,    stierf Vakantiegenoegens-Merelbeke een stille dood. In 1992 werd uit de ruim 150 leden een kernbestuur gezocht om een werking op te starten met vernieuwde idee ën. Dit bestuur van 10 mensen hebben zich doorheen de jaren ingezet    om met een fantasierijk aanbod alle geïnteresseerde mensen te bereiken.

Huldiging 25 jaar nieuw bestuur

Ondertussen werden , op die 25 jaar, onze grote groep van leden verrast met bijna 300 activiteiten. De naam “Vakantiegenoegens” veranderde in 2007    naar “Pasar”. In het Indonesisch betekent dit “markt” . En op een markt , en ook bij Pasar, komt men nu eenmaal in contact met zovele mensen, zelfs uit andere culturen. Telkens weer slaagt het bestuur er in om aan activiteitenkalender op te stellen met een heel ruime keuze. Wandelen , fietsen , bezoeken van cultureel erfgoed , enz. De toekomst wordt een uitdaging om mensen te blijven motiveren om niet enkel mee te doen maar bovendien ook nog inzet te betonen om initiatieven voor anderen te ontwikkelen.

Pasar-Merelbeke    gelooft alvast in die opdracht. Het huidig bestuur bestaat uit :  Van Damme Carine,  De Clercq Annie, Smesman Johan, Claeys Dani ël,  Kielemoes Pascale en Verkerken Adri ën.