Wie houdt zich aan snelheidsbeperking in zone 30??

image002 (1).jpg

02/12/2017 –  In de nieuwe communicatiecampagne ‘MRLBK. ZKT. M./V./X. < 30 KM/U.‘ gaat Merelbeke op zoek naar bestuurders die zich aan de snelheidsbeperking houden in een zone 30.

Schepen Vrijens, bevoegd voor mobiliteit: “We vragen de inwoners om zelf de vraag naar een veiligere straat te ondersteunen door een gevelbord haaks aan hun raam te bevestigen. Op die manier worden snelheidsduivels op een ludieke manier aangemaand om trager te rijden”. Naast de gevelborden, te vergelijken met immo-borden, zijn er ook affiches ter beschikking met de campagneboodschap. Bepaalde gevelborden kunnen ook gepersonaliseerd worden; bewoners kunnen hun naam noteren op het gevelbord of de affiche en gaan dus zelf op zoek naar een m./v./x. < 30 km/uur.

Merelbeke ondertekende op donderdag 11 mei 2017 het SAVE-charter (‘Samen Actief voor Veilig Verkeer’). Schepen Vrijens: “Merelbeke geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal dat we ons actief willen inzetten voor meer verkeersveiligheid. Deze communicatiecampagne kadert binnen de uitvoering van het actieplan. Bestuurders die zich houden aan de zone 30, cre ëren een veiligere omgeving voor voetgangers en fietsers.”

 Merelbekenaars die in een zone 30 wonen en een gevelbord of affiche aan hun raam willen ophangen, kunnen die afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis (tot zolang de voorraad strekt). Samen met de verschillende bewonersplatformen en de Werkgroep Mobiliteit Merelbeke worden de borden en affiches ook actief verdeeld in de kernen van de verschillende deelgemeenten. Affiches kunnen ook zelf worden afgedrukt via  www.merelbeke.be/zone30.