Open Vld plus Oosterzele tevreden met geïntegreerde aanpak voor ANPR over de volledige politiezone

Trajectcontrole-N42-1.jpg

03/12/2017 –  De politieraad van de zone Rhode en Schelde (gemeenten Merelbeke, Melle, Oosterzele en Destelbergen) heeft deze avond de begroting 2018 goedgekeurd. Daarin wordt 45.000 euro voorzien om een consultancy-opdracht te laten uitvoeren inzake het plaatsen van ANPR-camera’s over het grondgebied van de volledige politiezone.

Politieraadslid Filip Michiels (Open Vld plus Oosterzele) is tevreden met deze aanpak. “Deze studie zal mogelijk maken om op een geïntegreerde manier een duidelijk beeld te krijgen waar over het hele grondgebied van de zone het best camera’s geplaatst kunnen worden om de beste resultaten te behalen o.m. inzake controle tegen diefstaf, overlast,…”

In Oosterzele was eerder reeds discussie ontstaan over het solo-slim spelen inzake plaatsen van ANPR door het CD&V/N-VA bestuur. De meerderheidspartijen hadden — ondanks de slechte financi ële gemeentelijke situatie – eind december 2015 beslist om    toch middelen uit te trekken voor het plaatsen van ANPR-camera’s op het grondgebied. Het advies in dit dossier van de politiezone was toen negatief.

Er werden toen middelen voorzien; kostprijs: €155.000, waarvan de Vlaamse overheid tussenkwam voor € 57.500. De camera’s ter hoogte van Gijzenzele die toen werden aangekondigd, staan er intussen nog niet. Evenmin zijn de mobiele overlastcamera’s (aangekondigd voor het voorjaar van 2017) reeds operationeel in de gemeente.

Open Vld plus stelde toen bij monde van fractieleider Filip Michiels: “Wanneer de overige gewestwegen niet omsloten worden door camera’s, zoeken dieven gewoon een andere vluchtweg. Voor zulke veiligheidsvraagstukken moet worden samengewerkt met alle gemeenten van de politiezone en eventueel met andere buurgemeenten. Open Vld plus betreurt dat Oosterzele solo slim wil spelen. Deze beslissing is op dit tijdstip niet prioritair, zeker wanneer alle financi ële alarmbellen nu afgaan” (zie  http://oosterzele.openvld.be/?type=nieuws&id=3&pageid=84160)

Open Vld plus Oosterzele is nu zeer tevreden dat de politiezone nu inzet op een totaalaanpak; waarbij afgestemd zal worden met de naburige politiezones, het provinciaal én het federaal systeem. Het zal optimaler kunnen inzetten op inbraken, diefstallen en overlast, maar ook op snelheid. De zone zorgt voor goede ontsluiting van het systeem. Het komt daarmee tegemoet aan de eerdere bezorgdheid van heel wat inwoners om prioritair in te zetten op inbraak- en diefstalpreventie.