OCMW-Herzele: “Nog steeds staan 5 assistentiewoningen leeg en kosten Herzelenaar 4.107 euro per maand”

foto_leenhof_voorgevel_en_vijver.jpg

04/12/2017 – Herzeels OCMW-raadslid Dirk Van Melkebeke (sp.a) maakt zich zorgen over de sociale opdracht van het OCMW.

20140606_ewidag_sel_48

Persbericht

Het ocmw-herzele is beheerder van 24 assistentiewoningen( ‘t Leenhof), gelegen aan de Lindenstraat te Herzele, gebouwd door de nv Zilvertorens.

MOMENTEEL ZIJN NOG STEEDS 5 VAN DE 24 WONINGEN NIET VERHUURD.

De huurprijs ligt momenteel op 36,75 euro per dag of 1139 euro voor een maand van 31 dagen. In deze prijs is verzorging noch voeding inbegrepen.

Deze huur ligt hoog voor gewone mensen, als je weet dat het gemiddelde pensioen in Vlaanderen zo’n 1250 euro bedraagt.

Het resultaat is dat er momenteel nog steeds 5 woningen van de 24 niet verhuurd geraken.

Het ocmw is verplicht om de eigenaars huurgarantie te bieden.

DIT WIL ZEGGEN DAT ZELFS ALS EEN WONING NIET VERHUURD IS, HET OCMW VERPLICHT IS OM PER DAG 26,5 EURO AAN DE EIGENAAR TE BETALEN.

Omgerekend is dat voor een maand (31 dagen) 821 euro per appartement, voor 5 appartementen bedraagt de kost 4107 euro per maand.

DE BEWONERS VAN HET RUSTHUIS BETALEN HET GELAG.

In januari zal het nieuwe rusthuis met 70 bedden geopend worden. De huidige bewoners zullen er een veel hogere prijs moeten betalen dan nu het geval is.

Dagprijsstijging

 

Huidige prijs in €

Toekomstige prijs in €

Verschil in €

Procentuele stijging

1-persoonskamer

45,84

54

8,16

17,80

2-persoonskamer

43,65

49

5,35

12,25

Appartement

30,93

49

18,07

58,42

Gelukkig voor de bewoners heeft de minister verboden om de stijging in één

keer door te voeren (dat mag maximaal met 5 euro met een interval van zes maand) maar zelfs dan betekent het dat het gros van de bewoners het gewicht van de stijging zullen dragen over 1 jaar.

BEWONERS VAN HET RUSTHUIS BETALEN IN FEITE 5 EURO TE VEEL PER DAG.

Wie de begroting van het ocmw erop naleest zal zien dat er oorspronkelijk een dagprijs van € 53 werd ingeschreven.

Minister Van Deurzen kende echter een subsidie toe van € 5 /dag/inwoner om de financi ële last voor de bewoners van de verhuis naar het nieuwe rusthuis te verlichten. (Besluit van 17 maart 2017). Er wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat deze korting moet doorgerekend worden op de factuur van de bewoners.

Een eenvoudige rekensom leert dus dat de inwoners van bijv. een éénpersoonskamer in feite maar € 49 euro zouden moeten betalen ipv. € 54.

Dat is echter niet het geval omdat de NVA-VLDmeerderheid beslist heeft om een dossier in te dienen met een dagprijs van € 59, zodat de dagprijs met de € 5 korting toch € 54 bedraagt.

Betaalbare zorg in het rusthuis wordt dus voor hoe langer hoe meer Herzelenaren onhaalbaar omdat de kost hun pensioen overstijgt. (gemiddeld pensioen bedraagt ongeveer € 1250 per maand- een verblijf in het nieuwe OCMW-rusthuis zal € 1674 euro voor een maand van 31 dagen).

Dit is een onrustwekkende ontwikkeling en staat haaks op de sociale opdracht van het OCMW.

Dirk Van Melkebeke

Ocmw-raadslid, sp.a.