PVDA Geraardsbergen met lijsttrekker Nick Dobbelaere naar verkiezingen

IMG_6966.JPG

13/12/2017 – De Geraardsbergse afdeling van de PVDA trekt met Nick Dobbelaere als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Nick Dobbelaere is een 42-jarige journalist bij het magazine Solidair. Hij is initiatiefnemer achter het protest tegen de sluiting van de materniteit van het ASZ in Geraardsbergen. Hij stond mee aan de wieg van PVDA Geraardsbergen en is sinds mei 2017 ook voorzitter van de lokale PVDA-afdeling.

Persbericht en partijstandpunten

Waarom Nick Dobbelaere?

Lydia Imbo legt in naam van de Geraardsbergse PVDA-afdeling uit waarom Nick Dobbelaere werd gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018:

Nick was samen met Guido Driessens medeoprichter van de afdeling in 2013. De opstart en de uitbouw van de afdeling hebben we aan hun te danken.

In het voorjaar van 2017 nam Nick de fakkel van het voorzitterschap over. Als voorzitter bouwde hij de groep verder uit. Hij maakte nieuwe mensen warm om de groep te versterken.

We kennen hem als heel gedreven, goed voorbereid, beschikbaar en met een scherpe blik op de toekomst. Iemand die heel plichtsbewust is en de groep kan motiveren en leiden.

Toen we in mei beslisten om deel te nemen aan de verkiezingen en er een lijsttrekker moest worden gekozen, keken alle ogen automatisch dezelfde richting uit. Nick is voor ieder van ons iemand die politieke volwassenheid uitstraalt. Die de groep richting heeft gegeven. Die situaties kan analyseren en de groep daarover informeren. Hij straalt vertrouwen uit en rust, maar ook slagkracht, die tot uiting komt in sterke standpunten en een onderbouwde mening.

Door zijn werk als journalist bij Solidair bestaat er ook geen twijfel over zijn diepgaand engagement en zijn overtuiging om uit te dragen waar PVDA voor staat.

Nick werd unaniem verkozen als lijsttrekker van PVDA Geraardsbergen en kan rekenen op een sterk team dat hem volledig en onvoorwaardelijk steunt.”

Uit overtuiging

Ik heb mij negen jaar geleden aangesloten bij de PVDA”, vertelt Nick Dobbelaere. “Dat was na het Vernieuwingscongres van de partij, waar de PVDA zich omvormde tot een moderne partij die geen modellen uit het verleden omarmt, maar haar eigen weg uitstippelt. Ik vond er een partij die opkomt

voor de werkende mens én — heel belangrijk — die volgens mij ook het sterkste verhaal heeft in de strijd tegen klimaatopwarming.”

Ik ben ervan overtuigd dat we met het huidige kapitalistische systeem afstevenen op sociale, economische en ecologische drama’s. De ruwe kantjes van het systeem afvijlen lost niks fundamenteels op. We moeten resoluut gaan voor een ander systeem, een systeem waar de noden van de mens primeren boven de winsthonger.”

Vandaag zien we dat steeds meer mensen uit de boot vallen. En dan gaat het zelfs niet alleen over de meest kwetsbaren, ook tweeverdieners voelen dat het leven duurder wordt en hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. We krijgen alle dagen een goednieuwsshow op tv, maar de mensen verliezen koopkracht, verliezen pensioen, terwijl een kleine elite zich verrijkt. Dat moet veranderen. Er is genoeg rijkdom, er zijn fantastische technologie ën beschikbaar, laten we die aanwenden voor het goed van iedereen. Die visie, die idealen vind ik terug bij de PVDA.”

Ik had al een paar keer laten vallen dat het mij wel zou interesseren om ook in Geraardsbergen iets te doen met de PVDA. In 2013 kreeg ik het bericht dat er in Geraardsbergen nog iemand geïnteresseerd was om een lokale afdeling op te richten: Guido Driessens. We hebben de koppen bijeen gestoken, een aantal mensen samengebracht en we zijn vertrokken. Nu zijn we een bloeiende, actieve afdeling, die haar plaats heeft verworven in het lokale politieke landschap.”

Actieve afdeling

De Geraardsbergse afdeling van de PVDA was de voorbije jaren actief rond tal van nationale en lokale thema’s: het klimaat, de oprichting van een sociale kruidenier, burgerdemocratie, de afschaffing van de Turteltaks, het protest tegen het CETA-verdrag, de sluiting van de materniteit, de aanval op onze pensioenen …

We hebben de voorbije vier jaar inderdaad niet stilgezeten in Geraardsbergen”, lacht Nick Dobbelaere. “Je zag ons geregeld op de markt, in de winkelstraten of aan het station actievoeren of handtekeningen verzamelen. Het meest trots ben ik op de klimaatactie op de Oudenberg in 2015. De klimaatmars in Parijs was net afgelast, en van de organisatoren kwam de vraag om overal lokale acties op touw te zetten. Er was niet veel tijd en met PVDA Geraardsbergen hebben we toen het voortouw genomen voor een actie waar we uiteindelijk met een 80-tal mensen een luid signaal gaven.”

Een teleurstelling is dan weer de sluiting van de materniteit. Die ligt de PVDA-lijsttrekker zwaar op de maag. “We hebben meer dan tweeduizend handtekeningen opgehaald tegen de sluiting van de materniteit”, vertelt Nick Dobbelaere. “Iedereen die we aanspraken vond het onbegrijpelijk dat een materniteit van topkwaliteit waar elk jaar driehonderd moeders een kind op de wereld zetten, zou verdwijnen. Toch heeft ons stadsbestuur het laten gebeuren. Begrijpe wie begrijpen kan. Daarmee bewees het stadsbestuur dat het niet de belangen van de Geraardsbergenaar verdedigt, maar de belangen

van het winstbejag, want het ASZ moet nu officieel winst maken. Winst in de zorgsector … Onbegrijpelijk!”

Het toont aan hoezeer een partij als de PVDA ook in Geraardsbergen nodig blijft. Nick Dobbelaere: “Ik heb de voorbije maanden in Geraardsbergen zaken gezien die mijn mond deden openvallen. De sluiting van de materniteit, de invoering van gemeenschapsdienst voor leefloners, het monddood maken van een lokale radiozender … Maar ergens niet verwonderlijk, want op nationaal en Vlaams niveau zijn er harde, rechtse bezuinigingsregeringen aan de macht, en het Geraardsbergse stadsbestuur is daar in grote mate een afspiegeling van.”

Doelstellingen

De keuze om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen was al bij al snel gemaakt. De eerste doelstelling voor PVDA Geraardsbergen is een verkozene halen. “Als je in de gemeenteraad zit, heb je toegang tot dossiers die niet beschikbaar zijn voor de bevolking. Erg eigenlijk, maar alleen al daarom is het belangrijk dat de PVDA een verkozene haalt”, stelt de PVDA-lijsttrekker. “Daarnaast willen we in de gemeenteraad ook de stem laten horen van de mensen die over het het hoofd gezien worden door het beleid.”

Maar we willen ook in de breedte groeien”, schuift Dobbelaere een tweede doelstelling naar voren. “We winden er geen doekjes om: de PVDA wil een heel andere samenleving. Een samenleving waarin de noden van de mens centraal staan, en niet het eigenbelang van een kleine elite. Helaas stellen de traditionele politieke partijen zich allemaal ten dienste van die elite. Om dat te veranderen hebben we een grote kracht van onderuit nodig: veel mensen die in beweging komen en die de georganiseerde diefstal van de rijken op de gewone mens niet meer pikken. De PVDA is d é partij die strijdt voor een rechtvaardige samenleving voor iedereen en voor een planeet die leefbaar blijft voor de generaties mensen die na ons komen. Wie die strijd deelt, is welkom om zich aan te sluiten bij ons, wat ook steeds meer mensen doen.”

Of we nu één verkozene halen, of twee verkozenen, of geen verkozenen, dat zal niks veranderen aan onze manier van werken”, besluit Nick Dobbelaere. “We blijven dicht bij de mensen staan. We blijven oppikken wat in de samenleving leeft en waar het beleid tekortschiet, en daar zullen we op blijven hameren. Maar als we in de gemeenteraad verkozen zijn, kunnen we die stem nog luider laten klinken, natuurlijk.”

De Grote Bevraging

Naar de mensen luisteren, dat zit in het DNA van de PVDA. Wij menen dat de bevolking niet alleen het best geplaatst is om problemen te signaleren, maar ook om oplossingen aan te dragen. Het komt er dus op aan de mensen maximaal te betrekken. Daarom wordt inspraak van de burger zeker een van de speerpunten voor PVDA Geraardsbergen”, zegt Nick Dobbelaere.

PVDA Geraardsbergen trapt haar kiescampagne alvast af met een grote bevraging.

De PVDA heeft een traditie van de mensen vragen naar hun mening”, legt Nick Dobbelaere uit. “Daarom lanceren we ook in Geraardsbergen de Grote Bevraging. Die grote bevraging is eigenlijk een diepgaand onderzoek eigenlijk, waarmee we de Geraardsbergenaren ondervragen over wat ze vinden dat beter kan in hun stad en welke oplossingen ze naar voren schuiven.”

De enquête begint met een open vraag: Wat zou jij zelf als eerste aanpakken als je burgemeester was? Daarna schuift de PVDA zelf tien thema’s naar voren met telkens vier voorstellen.

De bevraging is ook online in te vullen. Surf naar www.degrotebevraging.be, vul je postnummer in en geef je gedacht.

Op die manier krijgen we een zicht op wat er leeft bij de mensen, maar ook welke oplossingen ze zien”, aldus Nick Dobbelaere. “De resultaten van de enquête gaan we voorstellen op een grote discussieavond. Daar bespreken we alle thema’s nog eens grondig en op basis daarvan stellen we ons programma op. Dat programma willen we definitief klaar hebben tegen eind april, zodat we het kunnen voorstellen op ons 1 meifeest.”