Politiezone Geraardsbergen-Lierde: Geen uitnodiging voor openbare raadszitting

Lierde

15/12/2017 –  Deze politiezone werkt onder leiding van een korpschef. Het dagelijks bestuur of politiecollege wordt gevormd door deze korpschef en de twee betrokken burgemeesters. De Geraardsbergse burgemeester is de voorzitter.

Bestuursaangelegenheden worden ook vastgelegd in de politieraad, wat te vergelijken met een gemeenteraad. Daarin zetelen veertien Geraardsbergse en drie Lierdese raadsleden.  De poltieraad is, behalve voor persoonlijke zaken, openbaar. Alleen kregen we wel geen uitnodiging voor de zitting van 26 oktober.

Agenda en vragen

Op deze raad ging het over de begroting en de jaarrekening en de aanpassing van het lopend budget 2017. Ook werd beslist tot de aankoop van een motorfiets voor de dienst verkeer.  Raadsleden kunnen ook (vooraf) vragen stellen.

Raadslid Bourlau had een vraag over geweld tegenover politiemedewerkers. Raadslid D’Hose herhaalde zijn vraag over het groot aantal overuren. Ook was hij benieuwd naar de resultaten van de audit of het eerder besliste onderzoek van de werking van de politie.

Wij vroegen op 10 november aan het politiecollege uitleg over de niet-uitnodiging en over de behandelde agenda. De vraag bleef tot nu toe evenwel onbeantwoord.

Armand Matthijs.