Oosterzele: CD&V en N-VA in kartel naar verkiezingen

DD oosterzele cd&v en nva als kartel naar 2018L (1)

Oosterzele, 18/12/2017 –  CD&V Oosterzele en N-VA Oosterzele gaan in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De twee Oosterzeelse partijen zijn dat in onderling overleg overeengekomen.

Persbericht

Zowel de CD&V als de N-VA hebben in hun besturen het debat geopend over hoe ze in oktober 2018 naar de Oosterzeelse kiezer zullen trekken. Pro en contra werden afgewogen en na een goed inhoudelijk debat zijn de twee partijen overeengekomen om net als in 2012 in kartel naar de kiezer te trekken. Daarvoor hebben beide partijen elk hun redenen.

 Waarom kiest CD&V Oosterzele voor het kartel?

De CD&V erkent de meerwaarde van het samengaan met een partij die ook een degelijk bestuur voor Oosterzele hoog in het vaandel draagt. Voor de CD&V is een realistische benadering van    grote dossiers waarmee onze gemeente in het verleden, maar ook in de toekomst, wordt en zal worden geconfronteerd een meerwaarde. CD&V wil verder bouwen aan een landelijk, sociaal en warm Oosterzele in samenwerking met een partner die deze visie deelt. Een sterk inhoudelijk programma met eigen accenten en duidelijke afspraken zijn    voor beide partners belangrijk. Dit kartel luistert , informeert,    beslist en voert uit.

 Waarom kiest N-VA Oosterzele voor het kartel?

N-VA Oosterzele besloot na een grondig en inhoudelijk sterk intern debat om ook in 2018 in kartel naar de kiezer te trekken. Voor N-VA Oosterzele primeren de inhoudelijke argumenten en het groeiverhaal van de eigen afdeling. Naast een verdere lokale verankering stellen we bij N-VA vast dat we op deze manier onze visie verder implementeren in Oosterzele: Velig thuis in een welvarend Oosterzele. De Oosterzeelse N-VA-afdeling wil samen met de kartelpartner het huidige project verder uitwerken. Het is voor de N-VA belangrijk om niet zomaar deel te nemen aan het bestuur. Een sterk inhoudelijk en transparant programma om van Oosterzele een nog mooiere gemeente te maken, is voor N-VA Oosterzele van primordiaal belang. Alle beleidsdomeinen werden dan ook intensief onder de loep genomen en uitvoerig besproken met onze toekomstige kartelpartner Binnen dit kader, is een deelname aan het kartel is een logische stap in het groeiverhaal van de Oosterzeelse N-VA-afdeling. In 2011 ontstond in Oosterzele een volwaardig N-VA-afdeling. Bij de verkiezingen in 2012 stond de partij reeds met vier sterke mensen op een kartellijst met CD&V. Voor het voltallige N-VA-bestuur is het dan ook de logische volgende stap om via dit kartel met een nog sterkere N-VA ploeg naar de kiezer te trekken.

DD oosterzele cd&v en nva als kartel naar 2018L (2)