Bewoners van De Beweging uit Gijzenzele organiseren hun eigen Kerstmarktje

DDL gijzenzele oc de beweging (1)

Gijzenzele, 19/12/2017 –  Komende vrijdag van 15 u tot 20 u organiseert het personeel van De Beweging samen met de bewoners een leuke kerstmarkt.

Afspraak in de    Brielstraat 46, 9860 Gijzenzele. Er worden tal van zelfgemaakte producten aangeboden. Terzelfdertijd opent ook de Babbelbar,  een initiatief van De Beweging dat elke laatste vrijdag van de maand zal plaatsvinden in het tehuis.

De Beweging, wat?

Het Ortho-agogisch Centrum De Beweging  biedt ondersteuning aan volwassen personen met een handicap en hun netwerk.Het zwaartepunt van onze dienstverlening speelt zich af in het Tehuis, het Dagcentrum, in Beschermd Wonen of in de dienst Begeleid Werk. Elk van deze zorgvormen richt zich tot één of meer specifieke doelgroepen — zie ‘aanbod’. Toch is de concrete vraag van elke cli ënt telkens weer het uitgangspunt van de ondersteuning, die we daarom ‘dialoog gestuurd’ noemen. Het OC De Beweging wil een organisatie zijn waar elk van de cli ënten en medewerkers zin en betekenis kan vinden in het eigen leven of werk. Cli ënten nemen de regie over het eigen leven in handen en naast hen groeien medewerkers in deskundigheid en verantwoordelijkheid.

Danny De Lobelle.  

DDL gijzenzele oc de beweging (2)