Primeur: Rudy Van Velzeke richt politieke partij op!

25552178_1543176285750852_1754426704601310961_n.jpg

Satire-Zottegem, 19/12/2017 – Zottegem is nog niet bekomen van de ene politieke shock en er volgt al een tweede. Na de driedubbele blauwe schijn kleurbekentenis van Danny Cantaert springt nu ook het met voorsprong populairste Zottegemse internetfenomeen in de politieke arena: Rudy Van Velzeke. Lees zijn ready to rumble interview!

Rudy, klopt het dat je in de politiek gaat?

A nint zekere? Tuurlijk kloupt dadde. Kza ier ont zivveren zijn ofwa. Wa veur dwozze vroggen zijn dat ier weere. Ge got toch azuu nie beginnen eh?

Neen neen, sorry Rudy. Ik sta alleen versteld over het feit dat je helemaal zelf een partij hebt opgericht. En dat in uw eentje.

Auw, auw, in mijn eentje. Tes te zeggen, zes nog nie opgericht eh, kwee kik nie oe da da moe, mor Sandraatsen, De Roeck, mijn coalitiepartner, dedie zal da wel regelen. Ge moet ou dor allemol gin zurgen over mokken.

Wanneer kreeg je de drang om een politieke carrière  te starten?

Alleman werd hier tegenwoordig politieker, da es internationaal begost die misere. In Itollie zelfs. La Cicciolina, kende die nog, van die natuurdocumentaires? Awel ja, achter de dedie wast on ons. Mee inne kir wiert in Belgie uuk alleman politieker, Margriet Hermans – een beetsen de La Cicciolina van Vlonderen tuus, mor dor meugde nie te lenge bij stilston in ou huufd – Koen Crucke, Siegfried Bracke, Marijn De Vlack en nou in Zottegem Cantort. Kzegge auw, Cantort? Tuus ik uuk! En voilla. Te van dadde. Ben al zuu goe als verkozen ze. Jelle De Potter zal meugen schuiven.

Het is Jenne De Potter, Rudy.

Awel ja, Jelle. Wa zeg ik misschiens.

Maar als politieker moet je toch standpunten hebben?

Wa peisde? Dak gin standpunten e ofwa? Hahahaha! Man toch. Ik e mir standpunten dan de Kama Sutra jongne. Pak nou mijne slogan van “Mir Poepen, Minder Zoggen” de mensen beseffen da nie hoeveel dan ze zoggen over kleingheedses int leven. Over nen klinker hier die losligt, over nen berm die nie proper ligt, als ze wa mir poepen eh, dan enze ginnen tijd veur te zoggen, gin tijd veur ulder oup te joggen in die kleine dingskes en veural ginnen tijd oum depressief te werren. Al ne kir gepeist wa da da de maatschappije kost die depressieve mensen? Ik losse da oup, mee iet da alleman girren doet.

Nog een veurbeeld, als ge poept edde ginnen tijd oum ou oup te joggen int feit da dienen Piet zwart es. Da kan ou gin kluuten schillen. Want tsussens ons gezeit en gezwegen, dor go nog oorlog van koumen als ze nie stoppen mee te zoggen over dienen Piet die nie zwart mag zijn.  

Nou damme over Piet bezig zijn moek on nog een standpunt van mij peizen, alleman gelijk! Ja gin rascisme of discriminatie meer. Dieren en mensen krijgen dezelfde rechten wa wil zeggen als nen hond tegen nen buum mag pissen dan mag nen mens da uuk, GIN GASBOETES nie mir. Als nen hond mag kakken oup strotte mag nen mens da uuk, mor ge moent wel in een zakske doen en dan in de vuikbak steken.

Je zegt gelijkheid voor iedereen, maar wat dan met de mensen van Geraardsbergen?

Ik oot over dieren en mensen, nie over giesbergennirs en parkeerwachters, volgende vrogge.

Hoe mogen we jouw partij plaatsen op het spectrum tussen links en rechts?

Rudy es nie links, Rudy es nie rechts, Rudy est altijd BOENK OUP !!! TOT LOTTERS !!!! STEM RAS !!!! STEM RUDY !!!!!!!!!!!!!!!

 

Lees meer in Open VLD verrast met politieke kameleon