Verwarring bij het al dan niet toekennen van de hinderpremie in Brakel

3044487-f7da2436dfbf5caa7b34373b5fcebb4d.jpg

Brakel, 25/12/2017 –  Er was heel wat verwarring rond de communicatie over het al of niet krijgen van een hinderpremie.   Er werd een brief rondgedeeld bij de handelaars in het centrum met als gevolg dat het Agentschap Ondernemen ( Vlaamse bevoegdheid) heel wat aanvragen kreeg van middenstanders om 2.000 euro te recupereren voor inkomstenverlies naar aanleiding van de dorpsrenovatie.

De wetgeving omtrent deze materie is echter op 1 juli veranderd en het was na deze datum ( opstart werken) dat men maar recht heeft op deze premie.  Voor eind juni was een andere regelgeving van kracht. Vooreerst was er het compensatiesysteem waarbij 70 euro/dag werd toegekend maar waarbij de handelaar een aantal dagen diende te sluiten. Een tweede maatregel die tot eind juni 2017 van kracht was is dat winkeliers recht hebben op een rentetoelage. De winkelier in kwestie moet dan wel een beroepskrediet lopen hebben. Voor heel wat Brakelse handelszaken lopen echter de premie mis zodat nu is aangevraagd dat de tegemoetkoming in de rente wordt verlengd tot 31 december 2017.

Brakels oppositieraadslid Leen De Langhe (CD&V) vroeg tijdens de jongste gemeenteraad om de handelaars die uit de boot vallen een éénmalige ondersteuning te geven. “De middenstand draagt bij tot de leefbaarheid van de gemeente”. Er gingen bedragen over de tong voor een éénmalige subsidie van 1000 euro, maar de Brakelse meerderheid ging daar niet op in.

Bert Broos.  

X