Herzele investeert 200.000 euro in LED-straatverlichting

ddl-herzele-burchtconcert-6-13.jpg

Herzele, 28/12/2017 – Herzele zal opnieuw 200.000 euro investeren in openbare LED-verlichting.

Op de gemeenteraad van woensdag 20 december werd het  budget 2018 goedgekeurd. De  belastingen blijven ongewijzigd, de  schulden worden verder afgebouwd  en er wordt in ieders belang  doelgericht geïnvesteerd in mobiliteit en ons klimaat.

Het gemeentebestuur luisterde tijdens de buurtcontacten in elke deelgemeente van Herzele aandachtig naar waar de Herzelenaar van wakker ligt. Dat bepaalde voor een groot deel de beslissing om gericht te investeren in mobiliteit. Zo krijgt gemeente Herzele in 2018 een  mobiliteitsambtenaar  die de verkeersreglementering in Herzele grondig zal (her)bekijken en worden er ook heel wat  (onderhouds)werken uitgevoerd aan fietspaden. Er is ook geld vrijgemaakt voor de opmaak, uitgave en verspreiding van een  Trage Wegen kaart.

Daarnaast investeert Herzele ook in ons klimaat. Herzele ondertekende het burgemeestersconvenant en wil tegen 2030 maar liefst 40% minder CO2 uitstoten. Samen met 12 andere lokale besturen uit Zuid-Oost-Vlaanderen stelt Herzele een  klimaatplan  op. Voor de acties die daaruit voortvloeien werd al een eerste budget voorzien. Er wordt ook opnieuw geïnvesteerd in  openbare LED straatverlichting, d.i. maar liefst 200.000 euro.

Foto Danny De Lobelle.  

X