“Geraardsbergen heeft meer zuurstof nodig”

unnamed (2).jpg

Geraardsbergen, 18/01/2018 –  De resultaten van de Vlaamse milieumaatschappij(VMM) en het VITO( Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek)  over de luchtkwaliteit in onze stad leren ons dat de vervuilde lucht niet enkel een probleem is van de grootsteden Brussel, Gent of Antwerpen. “Ook in Geraardsbergen moeten we dringend actie ondernemen om letterlijk en figuurlijk meer zuustof aan onze stad te geven” vindt sp.a Geraardsbergen. “Wij roepen het bestuur dan ook om concreet én snel aan de slag te gaan.”

Persbericht sp.a Geraardsbergen

Voornamelijk de uitstoot van stikstofdioxide baart de socialisten zorgen.  “Stikstofoxiden zijn stoffen die aanleiding geven tot de vorming van smog en schadelijk fijn stof, dat de luchtwegen en bloedvaten van mensen aantast. In Belgi ë wordt het aantal fijnstofdoden per jaar geraamd op 13.000. Naast een enorme impact op de gezondheid, hebben ze een impact op het klimaat. Stikstofoxiden zijn broeikasgassen die 265 keer sterker werken dan het welbekende koolstofdioxide (CO2). Stikstofdioxide speelt dus een rol bij de opwarming van de aarde.”  schets Stijn De Bock, voorzitter van sp.a Geraardsbergen, de algemene problematiek.

De studie van de VMM en het VITO toont aan dat Geraardsbergen niet gespaard wordt van deze problematiek.  “De studie leert ons dat stikstofdioxide sterk aanwezig is rond de gewestwegen(N42, N8 en N495)  die Geraardsbergen doorkruisen én in het stadscentrum. Het stadscentrum wordt geconfronteerd met zwaar vervuilde lucht. Voornamelijk de Oudenaardsestraat, Denderstraat, Weverijstraat en Wijngaardstraat kleuren volledig rood en donkeroranje ( gemiddeleld > 46 – 50 microgram stikstofdioxide per kubieke meter lucht) door het vervuilende stikstofdioxide. Dit is een druk bewoonde zone met scholen, een ziekenhuis en een winkelstraat in de directe omgeving. Met andere woorden, heel veel mensen worden dagelijks aan deze problematiek blootgesteld.  Alarmeert Stijn De Bock.  “Dit is écht een probleem waar iedereen moet van wakker liggen en we vragen dan ook om actie.”  Benadrukt De Bock.

Daarom stellen de socialisten een aantal voorstellen voor, die de meerderheidspartijen kunnen implementeren.  “Een gemeente kan heel wat maatregelen nemen die een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit”  zegt Emma Van der Maelen. “Vooral op knelpuntlocaties moeten er maatregelen genomen worden die de blootstelling aan luchtverontreiniging verminderen”.

Het verkeer is een grote bron van fijn stof, en meer in het bijzonder de oudere dieselwagens,  die natuurlijk een negatieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Drukke verkeersassen en/of filegevoelige wegen zijn knelpuntlocaties. In Geraardsbergen hebben we enkele knelpuntplaatsen. Als gemeente heb je een directe impact hebben om de luchtkwaliteit te verbeteren.  “Zo kan het ontwerpen van een parkeerbeleid dat aandacht heeft voor alternatieve routes zorgen voor minder doorgaand verkeer in de stad alsook zal het onnodige files in de drukke centrumstraten kunnen vermijden”  zegt Van der Maelen. Maar natuurlijk zal de luchtkwaliteit nog meer gebaad zijn om zoveel als mogelijk openbaar vervoer te nemen of om zich te voet of met de fiets te verplaatsen. Maar ook hier moet Geraardsbergen nog enkele sprongen vooruit nemen. Veilige fietsroutes, veilige voetpaden of trage wegen zouden inwoners al kunnen stimuleren om zich te voet of met de fiets te verplaatsen. Maar ook aangepast infrastructuur kan net dat duwtje in de rug geven. Denk maar aan veilige fietsstallingen in dorpskernen of voldoende rustbanken.

Maar daarnaast moet er ook gezorgd worden dat er minder blootstelling is. Dit kan men doen door de lokale ruimtes verstandig in te richten. Zo moeten er ook op stedenbouwkundig vlak gekeken worden of de inplanting van bepaalde gebouwen geen knelpuntgebied (of streetcanyon) cre ëert. Voldoende groene ruimtes voorzien heeft natuurlijk ook een positieve impact op de luchtkwaliteit. Voldoende en aangepaste groeninrichting kan zorgen dat er minder blootstelling is. Drukke verkeerswegen of knelpuntgebieden zouden juist meer groenvoorzieningen moeten krijgen.

“De resultaten zijn alarmerend. Dit gaat over de gezondheid van onze inwoners want langdurige blootstelling aan fijn stof is een aanslag op de gezondheid. We moeten nu beginnen om een beleid uit te stippelen om de luchtkwaliteit in onze stad te verbeteren zodat we onze Geraardsbergenaars en toekomstige Geraardsbergenaars voldoende zuurstof te geven.”    Besluiten Van der Maelen & De Bock