AZ Sint-Elisabeth Zottegem en AZ Glorieux slaan de handen in elkaar

151126_650_bas_g_12__870_653_85_s_c1

Zottegem, 29/01/2018 –  De raden van bestuur van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem en het Algemeen Ziekenhuis Glorieux te Ronse hebben, in samenspraak met de directies, de hoofdartsen, de voorzitters van de medische raad en de ziekenhuisartsen, beslist tot een structurele en duurzame samenwerking in de regio van Zuid-Oost-Vlaanderen onder de benaming “ZoRg”.

Met deze samenwerking wordt beoogd om, ten behoeve van de inwoners van deze regio, een kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorgverlening te verstrekken en, vooral, te verzekeren. Het aanbod van deze basisspecialistische zorgverlening zal worden uitgewerkt in nauw overleg en samenwerking met de andere zorgactoren in deze regio, waaronder de voorzieningen inzake de eerstelijnszorg.

Met deze beslissing wensen beide voormelde ziekenhuizen invulling en uitvoering te geven aan het beleid inzake volksgezondheid en welzijn zoals dit door de bevoegde federale en Vlaamse overheid wordt uitgetekend, inzonderheid door federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.

Zowel de federale als de Vlaamse overheid hebben ziekenhuizen aangemoedigd om zich te verenigen in klinische locoregionale ziekenhuisnetwerken. Niettegenstaande er nog geen wettelijk kader werd gecre ëerd, zijn deze netwerken in Vlaanderen spontaan gegroeid.

Beide ziekenhuizen stellen, aansluitend op hun regionale samenwerking, de vraag aan de ziekenhuizen die deel uitmaken van de netwerkovereenkomst “E17”, om verkennende gesprekken over hun gezamenlijke toetreding in overweging te nemen. In deze gesprekken wensen zij na te gaan of, inspelend op het vanuit de overheid gewenste klinisch locoregionaal ziekenhuisnetwerk, de samenwerking “ZoRg” in de mogelijkheid is om hun gemeenschappelijke strategische beleidsdoelstellingen inzake de medische zorgverlening in te passen en uit te bouwen als lid van het E17-ziekenhuisnetwerk. Hierbij zal de pati ënt en de kwaliteit van de medische dienstverlening centraal staan alsmede, daarbij aansluitend, het verzekeren van de tewerkstelling in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

(Foto Boeckx Architects)

X