Bacchusviering in Sint-Lievens-Houtem is toch iets meer dan carnaval vieren…

Bacchus 2018

Sint-Lievens-Houtem, 07/02/2018 –  Dit jaar is de Bacchusviering aan zijn 71ste  editie toe. Voor sommigen is de Bacchusviering hetzelfde als carnaval vieren, maar als we terug kijken naar de oorsprong ervan, dan is het toch “iets meer” vertelt    Gunther Van Audenhove die PR-verantwoordelijke is van het Bacchuscomit é.

Het feestelijke gebeuren draait rond het Bacchusbrood dat gebakken werd naar de afbeelding van de goden Bacchus en Bachante. Destijds werden de broden verloot in de plaatselijke caf é’s, waar ze een tijdje ten toon werden gesteld aan de caf égangers.Later nam men    de broden mee om ze in alle plaatselijke caf é’s te laten zien, zo ontstond eigenlijk de Bacchusstoet die nu jaarlijks wordt georganiseerd. Het Bacchuscomit é is vandaag de dag een vzw, en dat is nodig om allerlei risico’s die gepaard gaan met de organisatie maximaal in te kapselen.

“Neen, neen, wij zijn niet enkel feestvierders maar wij houden een traditie in ere, en bouwen mee aan een cultureel- en geschiedkundigevenment! Tegenwoordig gaan we nog steeds met het Bacchubrood rond in de stoet, maar de hoofdact is de zondagse Bacchusstoet met reclamestoet. Sinds een paar jaar   zien we dat de belangstelling voor de bacchusviering opnieuw in de lift zit en ook de FB-pagina wordt druk bekeken. Het echte enthousiasme komt ongetwijfeld van onze vrijwillige medewerkers, want het zijn die mannen en vrouwen die zich een aantal dagen inspannen om de inwoners van groot-Houtem een mooi feest te bezorgen. Bij een organisatie als Bacchus, zijn er de bedenkers , en zijn er de uitvoerders en zijn er de financi ële schenkers en tot slot    is er de gemeente met een toelage. De Bacchusviering zou geenszins kunnen blijven bestaan (laat staan verder groeien) zonder de subsidie van de gemeente SLH.” noteer dat beslist in uw verslag zegt Gunther.

“Dat er nieuwe politieverordeningen worden uitgevaardigd is een verrassing, maar het gemeentebestuur zal wellicht voldoende vooruitziend zijn, en dus zien wij dat als een preventie voor de toekomst. De stoet van niet-Houtemse groepen dit jaar, is een mengeling van carnavalgroepen uit Zottegem, Zwalm, Lede en Merelbeke. De inbreng van het Bacchus-authentieke in de stoet, omvat de twee Bacchusfiguren, (Roger De Wandel als Bacchus en Christiane De Landsheer als Bachante) verder zijn er de Houtemse reuzen, en het Bacchusbrood.”

Het Bacchusbestuur bestaat uit: Paul De Meyer (Voorzitter), Piet De Groote, Johan De Cang, Roger De Wandel, Stijn De Meyer, Tim De Groote en Gunther Van Audenhove (PR) Bacchus en Bacchante: Roger De Wandel en  Christiane De Landsheer

“De prinsen zijn ook van de partij.We moeten mee evolueren met de tijd en dus moesten er ook prinsen verkozen worden. Wie zich kandidaat wil stellen voor prins of prinses moet in Sint-Lievens-Houtem wonen of er geboren zijn. De verkiezingen van de prinsen vindt plaats in december met een heuse show en met het aanwezige publiek als “applausmeter”. Dit jaar zijn Nancy Neckebroeck en Jonas Beerens de verkozen kandidaten. Voor 2020 hebben we al nieuwe kandidaten als het prinsenpaar, maar voor    2019 (volgend jaar dus) kan iedereen die dat wil zich nog kandidaat stellen. De prinsverkiezing zal plaats vinden op 8 december 2019 in het Cultureel Centrum van SLH.”

“Ik wil vooral ook een aantal bedankingen overmaken”, zegt Gunther. “Bedankingen aan iedereen die vrijwillig meewerkt en specifiek aan de medewerkers van het kindercarnaval, ook aan de reuzendragers die een zware last tillen, aan alle vrijwilligers, aan alle groepen, aan het gemeentebestuur van SLH, aan de ouders van de kinderen die actief meewerken met het kindercarnaval.”

In een volgende bijdrage kan de lezer van De Beiaard, een volledig programma vinden van de Bacchusviering 2018 op 3 en 4 maart.

Herman De Knijf.