“Filosofie kan je lezing veranderen”, interview met Stefaan Van Brabandt

Davidsfonds Zottegem

Zottegem, 19/02/2018 – Davidsfonds Zottegem organiseert op maandag 26 februari een lezing met filosoof en theatermaker Stefaan Van Brabandt.  We hadden vooraf een interview met Stefaan Van Brabandt. Lees verder voor een boeiend gesprek…

Lezing Davidsfonds praktisch

www.davidsfonds-zottegem.be

Locatie:  OLV College campus centrum (ingang Nieuwstraat) om 20u00

Info:  Katlien Cousy — 0476 32 60 37 —  katlien.cousy.dfz@gmail.com

Deelnameprijzen:  12 euro voor houders DF-cultuurkaart / 15 euro voor niet-leden

 

Interview

DF             Wie is Stefaan van Brabandt? Vanwaar je grote passie voor filosofie?  

SVB           Ik ben geboren in Gent en opgegroeid in Oudenaarde. Op mijn 18de heb ik muziek en

toneel gestudeerd aan de Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Daarna ben ik 10 jaar als schrijver en acteur verbonden geweest aan het theatergezelschap DE KOE. Tegelijkertijd heb ik een CD gemaakt met eigen Nederlandstalige liedjes onder de titel “Het is niets”, tussendoor in verschillende tv-series en films gastrollen vertolkt, en in 2011 met Wim Helsen en Theo Maassen voor de VPRO de experimentele tv-serie GEEN PROBLEEM gemaakt. Omdat ik al als tiener bezeten was door filosofie, wou ik het graag ook ooit gaan studeren. Dat heb ik op het einde van mijn twintiger jaren dan ook gedaan, aan de Universiteit van Antwerpen. Het waren de mooiste dagen uit mijn leven.

Nadien heb ik voor Canvas het filosofie-programma Het Voordeel van de Twijfel gemaakt, en het gelijknamige boek geschreven (als verdiepende aanvulling op de tv-reeks). En daarnaast heb ik ook de filosofen-monologen-reeks geïnitieerd, die ik schrijf en regisseer: de eerste monoloog was SOCRATES (gespeeld door Bruno Vanden Broecke), de tweede monoloog is MARX (gespeeld door Johan Heldenbergh).

DF               Met welke filosoof voel  jij zelf de grootste verbondenheid?

SVB           Cioran en Schopenhauer. Al heb ik met alle filosofen wel iets: afhankelijk van mijn stemming, het levensprobleem waar ik mee worstel of de vragen die ik me stel, ga ik in mijn hoofd te rade bij verschillende filosofen.

DF             Is filosofie vandaag de dag “hip”? Hoe kunnen we het “hipper” maken of is dat niet nodig?

SVB           Er is duidelijk een behoefte aan zingeving, zeker nu de tradionele, richtinggevende kaders zijn weggevallen (religie, ideologische zuilen). Mensen hebben nood aan verstilling, rust en reflectie in een doldraaiende, ziekmakende tijd en cultuur.

DF               Moeten mensen die naar een lezing komen bij jou voorkennis hebben?  

SVB           Helemaal niet. Ik probeer zowel in mijn boek, tv-programma, theaterwerk als in mijn lezingen filosofie zo concreet, levendig en bevattelijk mogelijk te maken.

DF               Wat mogen we verwachten van de lezing?

SVB           Wat aan mijn werk ten grondslag ligt, is de overtuiging dat het rijke gedachtengoed uit de filosofie nog steeds actueel, relevant en bevrijdend is en dat  de denkbeelden van de grote filosofen uit de geschiedenis ons leven vandaag nog steeds kunnen verrijken, inspireren en verbeteren.

In mijn  lezing schets ik de betekenis en het belang van de twijfel als creatieve en constructieve kracht, zowel in ons individuele,  alledaagse bestaan als voor de samenleving. Net als in mijn boek wordt in deze lezing feestelijk getwijfeld aan de vanzelfsprekendheid van bepaalde ingesleten, vaststaande  denkbeelden die ons persoonlijk en maatschappelijk leven vormgeven. Is tegenslag altijd slecht? Hoe verstandig is het om je hele identiteit te laten afhangen van je status? Zouden we  met zijn niet beter wat minder werken? Mogen we dieren eten? Zit romantiek liefde in de weg? Waarom moeten we zorg dragen voor elkaar en de planeet? Heeft het zin om geluk na  te streven? En wat willen we doorgeven aan onze kinderen in opvoeding, onderwijs en cultuur? Telkens wordt de heersende of tendentieuze manier van denken kritisch bevraagd en  mogelijks doorprikt, waarna een andere, afwijkende, alternatieve manier van denken en leven wordt gepresenteerd.

DF               Wat waren de reacties op het tv-programma?

SVB           Erg enthousiast, wat me veel plezier deed. Een filosofie-programma dat tussen de 200 en 300000 kijkers trekt, had niemand ooit kunnen dromen. Ook de waarderingscijfers waren erg hoog.

DF               Hebt u nog plannen voor een volgend boek? of tv-programma?

SVB           Zeker, er komen nog een aantal boeken aan, en wat tv betreft: graag, maar de wegen van de VRT zijn nog ondoorgrondelijker dan die van God. Dus geen idee of er ooit een vervolg komt. Al is de vraag vanuit de kijkers erg groot, heb ik gemerkt.

DF               Bedankt voor dit boeiende gesprek!

SVB           Graag gedaan