Houtstokers zijn geen misdadigers

Joke Schauvliege

Algemeen, 23/02/2018 –  Dit was zowat de teneur op de druk bijgewoonde voorstelling van Agoria de vertegenwoordiger van de technologiesector en de toelichting achteraf door minister Joke Schauvliege.

De heer Marc Lambotte CEO van Agoria verduidelijkte dat een op de drie Belgen zijn huis nog altijd verwarmt met een kachel of een haard. Voor Agoria moet dit gewoon geen effect hebben op de luchtkwaliteit op voorwaarde dat de mensen op de juiste manier stoken en kachels die ouder zijn dan 35 jaar worden vervangen. Agoria hoopt om voor juli een Green Deal te sluiten met Vlaams milieuminister Joke Schauvliege.  Agoria die de belangen behartigt van producenten en handelaars in kachels en haarden voor de verbranding van hout, pellets, gas of steenkool ; maakte opvallende cijfers bekend.   Vooral de open haard waar de Vlaamse Bouwmeester naar verwijst en die deze dik betaalde Vlaamse ambtenaar al dan niet opzettelijk verwart met de meeste moderne haarden, is een bron van uitstoot van fijn stof. Een open haard die men nog zelden aantreft in de woningen maar meestal in oude herenhuizen en kastelen, vervuilt evenveel als 278 hedendaagse hout- of pelletkachels. Belgi ë heeft de strenge Europese milieunormen voor kachels al ingevoerd en controleert dit effectief. Verleden jaar waren er 44 gecontroleerde toestellen die aan de normen voldeden, er werden evenwel 16 toestellen op bevel van de overheid direct uit de markt genomen wegens te vervuilend. Agoria pleit er ook voor om slim tot houtaankoop over te gaan en hout aan te schaffen dat voldoende droog is en amper 33 gram fijn stof per gigajoule uitstoot. Bij het stoken van   eenzelfde hoeveelheid vochtig hout wordt er 12,50 keer meer fijn stof uitgestoten, of 414 gram per gigajoule. Agoria wil de zeer oude toestellen te vervangen door moderne toestellen die aan alle normen voldoen en rekent hiervoor op de sector en de overheid,  om dit gezamenlijk te verwezenlijken.

Met minister Joke Schauvliege naar Green Deal

Minister Joke Schauvliege was bekommerd over de impact die een totaal verbod op het gebruik van haarden en kachels zou hebben bij mensen die zich in een sociaal zwakkere positie bevinden. Ze pleit voor een gestructureerde en weldoordachte aanpak van het probleem samen met de sector. Steunmaatregelen om tot vervanging van de meest onrendabele en vervuilende oude kachels over te gaan zijn noodzakelijk. Er mag niet uit het oog verloren dat houtverbranding behoort tot de hernieuwbare energie en daar het meest toe bijdraagt met maar liefst 22 %. Hout is biomassa maar bij het verbranden kan men voor een optimaal rendement best letten op enkele zaken. Droog hout geeft 74 % minder fijn stof af dan halfdroog hout. Ecologisch ontsteken met aanmaak boven de houtblokken in plaats van onderaan geeft een vermindering met 72 %. Wordt het glas vlug zwart dan is er niet genoeg zuurstof toevoer, meer lucht toevoeren kan tot 90 % minder fijn stof uitstoten.

Tips voor schone houtverbranding

Om goed te branden mag het hout maximum 20 % vocht bevatten, dit is meetbaar met een goedkoop toestelletje dat maximum 20 euro kost. Gebruik een aanmaakblokje en voldoende fijn hout dat vlug en makkelijk ontvlamt. Een schoon glasraam en het minste fijn stof bekomt men door de dikke blokken enigszins gekruist onderaan te leggen en daar bovenop aanmaakhout en het aanmaakblokje. Het duurt langer voor het hout brandt maar deze werkwijze voorkomt dat bij onderaan geplaatst aanmaakhout de grote blokken geruime tijd liggen roken vooraleer ze ontbranden. Geef maximale luchttoevoer bij het aanmaken als de schoorsteentrek nog zwak is en zet nooit de luchttoevoer toe maar verminder deze geleidelijk aan na goed doorbranden. Met de laatste nieuwe kachels en haarden bekomt men een hoger rendement en haalt men meer warmte uit zijn hout. Vervang de gezellig knetterende maar gevaarlijke open haard door een gesloten modern toestel dat aan alle normen voldoet. Er zijn nu haarden verkrijgbaar die volledig stuurbaar zijn en het hoogste rendement bieden bij het minste verbruik.

Freddy De Schuiteneer.