Stad huurt sportzaal basisschool Grotenberge

Foto sportzaal Grotenberge

Zottegem, 01/03/2018 –  Binnenkort zullen Zottegemse sportverenigingen gebruik kunnen maken van de sportzaal van de basisschool in Grotenberge. De stad sloot hiervoor een huurovereenkomst af met de school.

“Tijdens het schooljaar zullen onze verenigingen hier aan hetzelfde tarief kunnen sporten als in onze andere zalen.” zegt een tevreden burgemeester Jenne De Potter.“Het is een win-win situatie voor alle partijen: de stad breidt haar sportinfrastructuuraanbod uit, de school geeft een naschoolse invulling aan de zaal en onze sportverenigingen kunnen gebruik maken van een mooie nieuwe ruimte.”

Na een grondige analyse van het de huidige bestaande Zottegemse sportinfrastructuur, dat zich vertaalde in het Masterplan Sport, bleek duidelijk dat er een nood was aan extra binnensportruimte in Zottegem. Omdat een nieuwe sportzaal bouwen op korte termijn niet haalbaar was, ging het stadsbestuur op zoek naar alternatieven. Ze vond die in de nieuwe sportzaal van de basisschool in Grotenberge, die nog maar recent werd geopend.

“Tijdens een rondvraag bij onze scholen bleek al gauw dat er opportuniteiten waren om samen te werken met de basisschool in Grotenberge voor het huren van hun sportinfrastructuur.” zegt burgemeester Jenne De Potter tevreden. “Na onderhandelingen met directeur Meuleman kwamen we tot een goed akkoord om de sportzaal na de schooluren ter beschikking te stellen voor onze sportverenigingen. Op die manier kunnen we op korte termijn een antwoord bieden aan de vraag voor meer sportinfrastructuur.”

De huurovereenkomst werd afgelopen maandag bekrachtigd door het AGB en gaat in vanaf 12 maart. Het tarief om de zaal te huren is dezelfde als die voor de andere sportzalen. “De overeenkomst is een win-winsituatie voor alle partijen.” besluit de burgemeester. “De stad hoeft geen extra infrastructuur te bouwen en kan op korte termijn haar aanbod uitbreiden ten behoeve van de sportverenigingen en zo toch de kosten die extra sportinfrastructuur met zich meebrengt drukken.”

Directeur Christ Meuleman vult de burgemeester aan: “En wij geven een nuttige invulling aan de ruimte die na de schooluren toch leeg staat en gaan zo in op de oproep van minister Crevits om schoolsportinfrastructuur buiten de uren open te stellen en kwaliteitsvoller te maken. De sportzaal is onder andere gebouwd met belastinggeld van de Vlaamse overheid. Het is dan ook logisch dat we iets terugdoen voor de samenleving.”