Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) fluit Zwalmse meerderheid terug in het dossier schoolgebouw Nederzwalm

Nederzwalm

Zwalm, 02/03/2018 –  Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de voormalige gemeenteschool in Nederzwalm voorlopig beschermd als monument.

Dit betekent dat er een openbaar onderzoek dient opgestart. De Vrienden van de Zwalmse dorpen verzetten zich eveneens met alle middelen tegen een afbraak van dit historisch schoolgebouw. “De voormalige jongensschool in Nederzwalm is een bijzonder goed voorbeeld van een traditionele plattelandsschool uit de vroege jaren ’20. Ze herinnert ons aan het rijke verleden en de lange weg van ons onderwijs in Vlaanderen”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Procedure

Na de voorlopige bescherming dient   het gemeentebestuur een openbaar onderzoek te organiseren. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.

Zwalmse meerderheid wil afbraak

De gemeente plant inderdaad op die plaats een parking met pick-nick tafels, speeltuig, laadpaal en ondergrondse glasbollen. Dit liet coalitiepartner CD&V Plus enkele weken terug als volgt weten. “De redenering van het gemeentebestuur om op die plaats een parking aan te leggen is gestoeld op de volgende overwegingen: Er is een project dat al jarenlang bezig is, en bijna gerealiseerd is om een pad aan te leggen naar de Neerwelden scheldemeersen om natuur- en recreatiewandelingen mogelijk te maken. Die plaats is het startpunt van die wandelroute. Er komen op middellange termijn in Nederzwalm nog een 40-tal wooneenheden bij, waardoor de druk op de mobiliteit en de parkeergelegenheden nog verder zal toenemen. Als er in de kerk een activiteit als nevenbestemming gepland wordt, is er nu al een parkeer probleem. De verenigingen die nu gebruik maken van het schoolgebouw, krijgen elders onderdak. De gemeente ondersteunt ten volle het initiatief van de Scouts en Chiro om op de sportsite van Munkzwalm een nieuw, aangepast en hedendaags lokaal voor de jeugdbewegingen op te richten. De andere verenigingen kunnen in het nagelnieuwe gemeenschapscentrum op dezelfde site terecht. Hoe sympathiek het ook mag klinken, wij kunnen, vanuit het gemeentebestuur, van Zwalm geen Bokrijk maken. Bij de keuzes die wij als bestuur maken, moeten wij rekening houden met de kostprijs van de gebouwen, het onderhoud, de verwarming, de uitbating en het aantal uren per week dat betalende of niet-betalende gebruikers er gebruik van maken. In overeenstemming met de ‘betonstop’ van de Vlaamse Regering, streeft Zwalm ook naar een verdichting van het ruimtegebruik. Dit betekent: meer wooneenheden op dezelfde oppervlakte. Gemeenschappelijke parkeergelegenheid voorzien is een element dat helpt om de doelstellingen van de betonstop te halen. Door toedoen van allerlei beperkingen in het structuurplan Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, is het aantrekken van nieuwe bewoners, en de passende woongelegenheid voorzien, ongeveer de enige manier om Zwalm op termijn leefbaar te houden. Dus alles bij het oude laten is geen optie.”

Bert Broos.