Nieuwe lichting gemachtigde opzichters

Diploma gemachtigd opzichter 2018

Zottegem, 07/03/2018 –  Burgemeester Jenne De Potter reikte afgelopen maandag aan vrijwilligers het diploma ‘gemachtigd opzichter’ uit.

De vrijwilligers behaalden hun diploma na het slagen van een theoretische en praktische opleiding bij de lokale politie, en mogen nu dus het verkeer stilleggen aan de schoolpoort of bij het stoppen van de schoolbus. “We zijn deze vrijwilligers enorm dankbaar om deze extra taak op zich te nemen, naast hun andere dagtaak in en voor het onderwijs in onze stad. Het zijn ten slotte zij die er mee voor zorgen dat onze kinderen zich veilig kunnen begeven aan de schoolpoort.” zegt burgemeester Jenne De Potter.

De stad Zottegem doet jaarlijks via de scholen een oproep naar vrijwilligers om zich in te schrijven voor de cursus ‘gemachtigd opzichter’ bij de lokale politie. Zo’n diploma is wettelijk vereist, want gemachtigd opzichter zijn immers bevoegd om groepen kinderen, scholieren, senioren en/of mensen met een handicap veilig te laten oversteken en het verkeer tegen te houden.

Dit jaar slaagden 27 kandidaten uit 5 Zottegemse scholen en het Zibo voor de opleiding. “Het stadsbestuur zet deze legislatuur echt in op verkeersveiligheid rond de schoolpoort met de heraanleg van diverse schoolomgevingen en binnenkort de uitrol van het Octopusplan. Deze gemachtigde opzichters spelen daarbij ook een belangrijke rol, want het zijn zij die onze kinderen veilig de straat over brengen.” zegt burgemeester Jenne De Potter. Als dank kregen de geslaagde gemachtigde opzichters hun attest, het reflecterend stopbordje, de driekleurige armband én een fluohesje van de burgemeester.