8 maart Internationale Vrouwendag

makeup-556805_1920.jpg

Algemeen, 08/03/2018 –  Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag ging Statbel het Belgische statistiekbureau na hoe hoog de werkgelegenheid ligt bij de vrouwen.  De verstrekte cijfers gelden voor vrouwen tussen 25 jaar en 49 jaar en voor gezinnen met of zonder kinderen tot de leeftijd van 16 jaar.

Interessant om de cijfers van 1986 pakweg 30 jaar geleden, te vergelijken met die van 2016.  Vrouwen met twee kinderen zijn het actiefst.  De meeste vrouwen aan het werk vinden we bij huisgezinnen met twee kinderen dit zijn er nu 79,1 %, in 1986 was dit maar de helft of 50,7 %.  Waarschijnlijk uit noodzaak voor onderhoud van het gezin is dit aantal zo hoog.  Van de vrouwen die geen kinderen te onderhouden hebben is nu 77,5 % aan het werk , in 1986 was 56,4 % .  Dan volgen vrouwen met 1 kind ten laste, 76,5% is aan het werk tegenover 56,9 % in 1986.  Zijn er in een gezin drie of meer kinderen dan is toch nog 56,8 % van de vrouwen aan het werk, niettegenstaande de hogere gezinslast.  In 1986 was amper 34 % van de vrouwen met drie of meer kinderen aan het werk.

Mannen werken minder, vrouwen werken meer

Cijfers bewijzen niet alles maar geven toch interessante zaken prijs.  Het gaat hier over de totaal gegevens.  Als we de werkgelegenheidsgraad van de mannen bekijken in 1986, dan was 89,7 % van de mannen aan het werk.  In 2016 is de werkgelegenheidsgraad bij de mannen wel gezakt tot 84 %.  Bij de vrouwen is het andersom, in 1986 was 52,6% van de vrouwen aan het werk.  Dit steeg in 2016 tot ruim 75,3% werkgelegenheid bij de vrouwen.

Freddy De Schuiteneer.