Dienst Intensieve Zorgen campus Geraardsbergen opnieuw in gebruik

ASZ_Geraardsbergen

Geraardsbergen, 17/03/2018 –  De dienst Intensieve Zorgen van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis op campus Geraardsbergen is opnieuw operationeel. Sinds maandag 19 februari was deze dienst gesloten door een vochtprobleem.

De oorzaak was een openstaande lasnaad in de ingewerkte dakgoot van het ziekenhuis. De herstellingswerken zijn meteen van start gegaan en de afdeling Intensieve Zorgen werd volledig gedesinfecteerd. Het ASZ heeft een nultolerantie gehanteerd vooraleer de IZ-dienst te heropenen.

Aspergillus is een schimmel die overal kan worden teruggevonden, zowel in de aarde, in water als in de lucht. Voor gezonde mensen met een goed werkend immuunsysteem is deze schimmel onschadelijk. Voor mensen echter met een onderdrukt immuunsysteem (bv.: transplantpati ënten, pati ënten die chemotherapie krijgen, …) kunnen de sporen wel gevaarlijk zijn en aanleiding geven tot een infectie die zich meestal manifesteert ter hoogte van de longen. Uit de beschikbare resultaten bij de pati ënten die het afgelopen jaar op de dienst IZ, campus Geraardsbergen verbleven, werd geen enkel geval van klinische Aspergillus vastgesteld. Bijkomend heeft de dienst Infectiepreventie stalen afgenomen op andere afdelingen op campus Geraardsbergen en deze waren allemaal negatief. Medewerkers dienden geen bijzondere maatregelen te nemen, aangezien er geen risico is voor gezonde mensen. Bovendien werden er infomomenten georganiseerd met de dienst Infectiepreventie en arbeidsgeneesheer waar medewerkers hun vragen konden stellen. Pati ënten die dringend intensieve zorgen nodig hadden, werden tijdens de sluiting van de IZ-dienst opgevangen op campus Aalst of in een van de omliggende ziekenhuizen. Samen met de provinciale gezondheidsinspecteur was er afgesproken om MUG interventies te deriveren naar naburige ziekenhuizen. Bovendien was er een continu overleg met de burgemeester van Geraardsbergen Guido De Padt.

Oorzaak

De oorzaak van de vochtinsijpeling was een openstaande lasnaad in de ingewerkte dakgoot. Na deze vaststelling werd de volledige ruimte gedesinfecteerd en vonden de  herstellingswerken plaats. Deze werken hebben ietwat vertraging opgelopen door het koude weer van de afgelopen weken. Nadien werd de volledige ruimte nogmaals gedesinfecteerd door een externe poetsfirma en werden er opnieuw stalen afgenomen door de dienst Infectiepreventie en een extern labo. Voor deze stalen werd een nultolerantie gehanteerd. De dienst Intensieve Zorgen beschikt over zes individuele boxen waarvan één isolatiebox voorzien van een sas, een overzichtelijke verpleegpost, tal van noodzakelijke werkingsruimten en nevenlokalen en een ruime wachtzaal. Alle boxen en ruimtes werden meermaals gedesinfecteerd en gecontroleerd. Alle stalen zijn negatief waardoor de dienst Intensieve Zorgen nu opnieuw operationeel is.