Duaal leren in Mariagaard: deel opleiding uitbesteed aan bedrijf

Mariagaard in Wetteren gaat de uitdaging aan en biedt als enige school in Oost-Vlaanderen vanaf 01 sept 2018 duaal leren aan voor grootkeuken en cateraar (5de jaar) en grootkeuken kok (7de jaar)

Duaal leren?    

Duaal leren is een sterke vorm van leren op de werkplek. De leerling verwerft gedurende minstens 20 uren een groot deel van de competenties op vlak van kennis en vaardigheden die op de arbeidsmarkt nodig zijn. Die vakgebonden competenties leren ze gedurende vier uur ook op school en daarnaast volgen ze algemene vakken (Frans-godsdienst- PAV-LO).

Voor iedereen?

De klassieke schoolcontext met zijn gestructureerde en gemeenschappelijk opgebouwde leerweg werkt niet voor alle leerlingen. Duaal leren is ideaal voor leerlingen voor wie voltijds schoollopen geen optie is maar die toch een diploma van het secundair onderwijs willen. Het is bedoeld voor jongeren die staan te popelen om aan de slag te gaan, die al doende willen leren.

Hoe werkt het in de praktijk?

De jongeren gaan drie dagen leren op een duale werkplek. Ze worden vanuit de school van dichtbij gevolgd (tijdens 2-wekelijks bezoeken door onze trajectbegeleider) en krijgen veelvuldige evaluaties. Ze worden tewerkgesteld volgens een OAO (Overeenkomst Alternerende Opleiding) en krijgen een leervergoeding.

Waarom?

“Een school moet mee evolueren met vernieuwingen en wil met een open geest deze uitdaging aanpakken en hun visie verweven in dit nieuwe leren”, klink het bij Mariagaard. “We zien duaal leren als een mooie kans om die jongeren die klaar zijn voor de arbeidsmarkt alsnog te kunnen bijsturen en meenemen in ons schoolcomponent. We zijn ervan overtuigd dat deze jongeren, door de aanvullende algemene vorming en bijsturing van competenties flexibel zullen zijn op de arbeidsmarkt. Het systeem vereist een grote samenwerking tussen de jongere, de trajectbegeleider van de school en de mentor van de duale werkplek. Ook een goede match tussen de jongere en de werkplek is cruciaal. Een boeiende uitdaging!

Dit duaal traject wordt  opgestart in samenwerking met Horeca Vorming en met de financi ële steun van ESF. Op de  open dag op 5 mei 2018 krijgen alle geïnteresseerden meer uitleg over hoe Mariagaard deze uitdaging zal aanpakken.

Meer info?

duaalleren@mariagaard.be