Grote belangstelling voor uitvaart pastoor Bracke

Parochiekerk van Zegelsem zat overvol

Onder grote belangstelling had maandag ll. de begrafenisplechtigheid plaats van E.H. Andr é Bracke.

Andr é Bracke was bijna 30 jaar pastoor van Zegelsem en 11 jaar van Elst.

In zijn homilie schetste diaken Bart het leven van deze eenvoudige man. De mis werd voorgegaan door E.H. Babylon.

X